xLaw rakenduses on seaduste §, lg, p. juures   nupud, millele klikkides leiab  § kohta käivat infot.

xLaw Andmebaasi UUDISED
 

Lisaks infotehnoloogilistele lahendustele ning otsingumootoritele, mis aitab juristil kiiremini oma tööd teha ja vajalikke vastuseid mugavamalt leida, pakub ExtendLaw lepingulistele klientidele ka omalt poolt õigusalast lisandväärtust, sisestes otse Riigiteataja.ee § -de juurde seletuskirjade ja kohtulahendite väljavõtteid ning artiklite linkide viiteid, kommentaare jms.  

Seda, kas midagi on § või lõike juurde lisatud, saad teada § juures asuva nupu värvi järgi  - seest tühi ring -pole midagi lisatud; hall ring - xLaw poolt on lisatud kommentaare (Kasutaja enda lisatud kommentaarid on eristatud sinise värviga).

Juhime tähelepanu xLaw kiirotsingusüsteemile, mis võimaldab kiirelt liikuda seaduste ja direktiivide juurde. Vaata xLaw Kiirotsing

Vaata seaduste lühendite nimekirja SIITxLaw rakendusse sisestame viiteid, kommentaare, seletuskirju jooksvalt, vastavalt võimalustele.

Kui soovid osaleda xLaw andmebaasi täiendamises ning jagada oma teadmisi teiste juristidega, siis saada e-mail: info@extendlaw.com pealkirjaga „Koostööpartner„  
xLaw andmebaasis on seisuga 12.08.2019  üle 65 000 viite, sh: 


Seaduste eelnõude seletuskirja väljavõtted360  erineva seaduse  ja rohkem kui 20 000  § -i juures (§ - põhiselt  2014  - 2019.a seaduste eelnõude seletuskirjade väljavõtted ning olulises osas on juba sisestatud ka  2010- 2013 seletuskirjade väljavõtted);  

ExtendLaw kommentaarid /viited  - ligi 2000  § juures (sh analüüsid, kohtulahendite kokkuvõtted, viited õigusartiklitele,  kommentaaridele  jms) ;   

Vastavusviited EL direktiivide artiklitele (EUR-Lex) ning direktiivi artiklite juures Eesti seadustele- üle 10 000 § /artikli juures.  

  

 

 SEADUSTE KOMMENTAARID 

Seaduste kommenteeritud väljaanded on § -põhiselt alljärgnevates seadustes:

EV Põhiseadus; 

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (KeÜS); 

Töölepingu seadus (TLS); 

Käibemaksuseadus (KMS); 

Maksukorralduse seadus (MKS);

Soolise võrdõiguslikkuse seadus (SoVS);

Töötajate usaldusisiku seadus (TUIS);

Meretöö seadus (MTööS);

Avaliku teenistuse seadus (ATS); 

Liikluskindlustuse seadus  (LKindlS)- vaata uudis siit.