ExtendLaw asutaja esineb Avaandmete Foorumil

 

29.10.2020 toimub  iga-aastane Avaandmete Foorum, mis toob kokku osapooled avalikust sektorist ja teistest ühiskonnaosadest, et arutada avaandmete arenguid ja väljakutseid. Foorumil käsitletakse, milline on avaandmete mõju ning kuidas avaandmed loovad uut väärtust? 

ExtendLaw asutaja Evert Nõlv räägib Avaandmete Foorumil oma kogemusest andmete kasutamisest ärimudeli osana. 

ExtendLaw pakub õigustehnoloogilist rakendust xLaw, mida kasutab üle 1500 juristi ja andmete ajakohasus on väga oluline.  


https://avaandmetefoorum2020.publicon.ee/et/paevakava/


xLawPublishing ootab autoreid!


Oodatud on seaduste või üksikute paragrahvide kommentaarid, analüüsid ning õigusprobleemide käsitlused/arvamused kõikide õigusvaldkondade kohta.     


Saada oma pakkumiseks e-mail:
xlaw@extendlaw.com pealkirjaga " Autor"Meie eesmärgiks on, et oma ala asjatundjate poolt koostatud seaduste kommenteeritud väljaanded oleksid mugavalt kättesaadavad õigusspetsialisti igapäevaselt kasutatavas rakenduses xLaw otse seaduse paragrahvi juures. 

Kirjastus xLawPublishing on loodud õigusväljaannete avaldamiseks xLaw rakenduses.

Eesti esimest  unikaalset õigustehnoloogia rakendust xLaw kasutab tänaseks igapäevaselt üle 1500 õigusspetsialisti,  sh advokaadid, kohtunikud, prokurörid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, notarid ning   juristid era- ja avalikust sektorist. 

xLaw üle 60 erineva funktsiooni aitab kaasa õigustöö efektiivsusele ja kvaliteedile, võimaldab kiiret seaduse tõlgendust, kohtulahendite  käänetest sõltumatuid otsinguid jpm.  Kõik xLaw moodulid on omavahel seotud ja mugavalt kasutatavad.


xLaw RT moodulis on juba mitme seaduse juures paragrahvipõhiselt mugavalt võimalik lugeda avalikult kättesaadavaid seaduste kommenteeritud väljaandeid. Vaata siit.

Koostöös Eesti Liikluskindlustuse Fondiga on kõigil xLaw kasutajatel alates 2019.a veebruarist ligipääs liikluskindlustuse seaduse kommentaaridele LKindlS paragrahvide juures (xLaw RT moodulis). Vaata siit.

xLawPublishing poolt 18.09.2020 välja antud xLaw RT moodulis ilmunud Perekonnaseaduse kommentaarid on esimesed omataolised, mis on koostatud spetsiaalselt xLaw jaoks. Vaata siit

 

xLaw- kõik juristile vajalik ühes kohas!

Viime seaduste kommenteerimise uuele tasemele! 
Perekonnaseaduse kommentaarid avaldati xLaw rakenduses


xLaw viib seaduste kommenteerimise uuele tasemele!


Meil on hea meel teatada, et esmakordselt on ilmunud Perekonnaseaduse kommentaarid. 

Kehtiv perekonnaseadus jõustus 01.07.2010 ning selle 10 aasta jooksul ei ole seaduse kommentaare ilmunud.

xLawPublishing poolt välja antud Perekonnaseaduse kommentaaride puhul on tegemist esimese omataolise seaduse kommentaariga, mis on loodud spetsiaalselt xLaw jaoks - iga paragrahvi kohta saab selgitust lugeda mugavalt paragrahvi juures.

Perekonnaseaduse kommentaaride autor on vandeadvokaat Viktor Turkin, kellel on ligi 20 aastat perekonnaõiguse kogemust ning kes on ka varem kehtinud perekonnaseadust kommenteerinud (Turkin, V. Perekonnaseadus. Kommentaarid ja selgitused. Tallinn, 2007)

Perekonnaseaduse kommentaarid on kõikidele xLaw lepingulistele kasutajatele tasuta kättesaadavad xLaw RT moodulis (riigiteataja.ee - PKS) iga paragrahvi juures hallile nupule klikkides - alamsektsioonis „Kommenteeritud   väljaanne“ : 
Viktor Turkin. Perekonnaseaduse kommentaarid. xLawPublishing 2020*. VAATA -Tutvustus ja kasutatud kirjandus SIIT   

*   Teose elektroonilise levitamise ainuõigus kuulub ExtendLaw OÜ-le.


xLaw rakendus võimaldab mugavalt sätetepõhist (§, lg, p) tõlgendust, mis teeb õigustöö veelgi efektiivsemaks. Otse seaduse § juurest on võimalik lugeda selle § kohta käivaid kommentaare, artikleid, seaduse eelnõude seletuskirju, tõlget inglise ja vene keelde, otsida sättega seotud kohtulahendeid, võrrelda § redaktsiooni erinevatel aegadel jpm.  

Meie eesmärgiks on, et oma ala asjatundjate poolt koostatud seaduste kommenteeritud väljaanded oleksid mugavalt kasutatavad otse seadusesätete juures. Koostöös Eesti Liikluskindlustuse Fondiga on kõigil xLaw kasutajatel juba varasemalt tasuta ligipääs ka liikluskindlustuse seaduse kommentaaridele LKindlS paragrahvide juures. Vaata siit

xLaw on populaarne õiguse tippspetsialistide seas. xLaw rakendust kasutavad Igapäevaselt nii advokaadid, kohtunikud, prokurörid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, notarid kui ka juristid era- ja avalikust sektorist. Kutsume üles oma kogemusi jagama ja õigussisu looma! Oodatud on seaduste või üksikute paragrahvide kommentaarid, analüüsid ning õigusprobleemide käsitlused/arvamused kõikide õigusvaldkondade kohta.     
Saada e-mail: xlaw@extendlaw.com pealkirjaga " Autor"


NÄIDE: xLaw RT moodulis:
Viktor Turkin. Perekonnaseaduse kommentaarid. xLawPublishing 2020