ExtendLaw asutaja esines kohtunike täiskogul


08.02.2019 toimus Tartus üheksateistkümnes kohtunike täiskogu

Kohtunike täiskogul oli seekord fookuses kohtulahendi kui kohtute töö kõige olulisem osa.

 

ExtendLaw asutaja Evert Nõlv pidas ettekande otsingusüsteemide toimimisest ja kohtulahendi struktureerimise mõjust kohtulahendi leitavusele.

 

Vaata pressiteated:

https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/kohtunikud-arutlevad-tanasel-taiskogul-kohtulahendite-ule

 

https://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/tana-toimub-uheksateistkumnes-kohtunike-taiskogu

 


Liikluskindlustuse seaduse kommenteeritud väljaanne xLaw rakenduses

 

Võimaldame koostöös Eesti Liikluskindlustuse Fondiga xLaw kasutajatele ligipääsu liikluskindlustuse seaduse kommentaaridele LKindS paragrahvide juures.

„Liikluskindlustuse seaduse kommenteeritud väljaande“ autorid on Janno Lahe, Olavi-Jüri Luik ja Martti Merila. Kommentaaride koostamisel on aluseks võetud õigusaktid ja kohtupraktika seisuga 1. mai 2017.

Kehtiv liikluskindlustuse seadus jõustus põhiosas 1. oktoobril 2014.

Tegemist on esimese sellekohase õiguskirjandusega Eestis, milles on käsitletud veel liikluskindlustuse ajalugu, kujunemist, rahvusvahelise liikluskindlustuse süsteeme ning LKindlS seoseid võlaõigusseaduse ja teiste seadustega.

LKindlS kommentaarid on kättesaadavad xLaw RT rakenduses (riigiteataja.ee- LKindlS) sätetepõhiselt (§, lg, p juures hallile nupule klikkides -“Kommenteeritud väljaanne”).
NÄIDE xLaw rakendusest: 

2019. aastal jõustuvad seadused

xLaw rakendusse (xLawRT- riigiteataja.ee) on sisestatud 2019 jõustuvate seaduste seletuskirjade väljavõtted sätetepõhiselt ( seaduste eesmärki loe vastavate seaduste 1. peatükkide juurest)

Vaata 2019 jõustuvaid seaduseid siitxLaw rakendusse on sisestatud  kõik  2015- 2018. a vastu võetud seaduste seletuskirjade väljavõtted ning olulises osas ka varasemad.

xLaw andmebaas

Õigusuudised