xLaw – 6 aastat!

 

17.04.2021 möödub 6 aastat Eesti esimese unikaalse õigustehnoloogia rakenduse xLaw loomisest!

 

xLaw on juristide tööprotsesse oluliselt muutnud. Kliendid kiidavad, et xLaw on: „tõeline tiigrihüpe“, „asendamatu rakendus“, „juristi parim digitaalne abiline“, „kiirendab tööd ja tõstab kvaliteeti“, „võimaldab teadmisi koguda ja omavahel jagada, tõstes juriidilise töö kvaliteeti, säästes aega ja selle tulemusena ka klientide raha“, „asendamatu tööriist igale juristile, olgu selleks kohtunik, advokaat või prokurör“. Klientide tagasiside- vaata siit

 

Meil on hea meel tõdeda, et xLaw rakendusest on saanud eduka juristi igapäevane töövahend. xLaw kasutajatest enamuse moodustavad tippjuristid, mh advokaadid, kohtunikud, prokurörid, notarid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid. xLaw on osutunud populaarseks ka paljude riigi- ja kohaliku omavalitsuse spetsialistide ja ettevõtete juristide hulgas.  

xLaw arendus toimub pidevalt vastavalt praktiseerivate juristide vajadustele. 


2020 aastal lisandus mitmeid uusi funktsioone: 

xLaw RK moodulis
1. Riigikohtu lahendite ristviited

xLaw RT moodulis (seaduste paragrahvide juures)  
2. § tõlge vene keelde

xLaw Legal moodulis  
3. Tarbijavaidluste komisjoni otsuste otsing 
4. Töövaidluskomisjoni otsing
5. Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuste otsing
6. Õiguskantsleri seisukohtade otsing
7. Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsuste otsing
8. Raamatupidamise Toimkonna juhenditest otsing

Oleme alustanud ka valdkonnapõhiste pakettide loomisega. Tellida on võimalik:  

xLaw Riigihangete pakett, vaata siit

xLaw Raamatupidajale, vaata siit

xLaw Tööõiguse pakett, vaata siit

xLaw rakendus kohaliku omavalitsuse spetsialistile, vaata siit

 

Tutvu xLaw rakendusega - siit 

Tellimine: xlaw@extendlaw.com

xLaw tööõiguse pakett

Teatame, et nüüd on võimalik tellida xLaw tööõiguse pakett, kus on mugavalt kättesaadav kõik igapäevatööks vajalik
personalispetsialistile ja tööõiguse valdkonna juristile.

Otse Riigi Teataja  tööõiguse valdkonna seaduste  paragrahvide(§) juures on selle konkreetse § tõlgendamiseks vajalik:
-seaduste ja kõikide muudatuste seletuskirjad
- TLS kommentaarid
-kohtulahendid ( kõik kohtuastmed)
-tõlked vene keelde
-tõlked inglise keelde
-lingid EL direktiividele jpm
-Töövaidluskomisjoni otsuseid on võimalik otsida nii konkreetse § juurest xLaw RT moodulis kui ka eraldi sõna või fraasi järgi xLaw Legal moodulis. Vaata lähemalt siit

Küsi pakkumist:  xlaw@extendlaw.com

 


ExtendLaw toetab Harjutuskohtu võistlust

Juba mitmendat aastat toetab ExtendLaw Eesti Harjutuskohtu Seltsi (edaspidi EHKS) poolt korraldatud Eesti Harjutuskohtu võistlust.

Harjutuskohtu võistlused (inglise keeles Moot Court Competitions) korraldatakse õigusteaduse üliõpilaste jaoks  ning need kujutavad endast tervikliku kohtuprotsessi jäljendamist.

ExtendLaw annab  võistluse ajaks kõigile osalejatele tasuta kasutada rakenduse xLaw   ning   I ja II koha võitjatele kingitused.

xLaw on unikaalne seaduste tõlgendamise ja oskusteabe haldamise rakendus, mida kasutab enam kui 1500 praktiseerivat juristi. Vaata klientide tagasisidet siit.

 

 

Harjutuskohtu võistluste kohta vaata siit

Harjutuskohtu võistluse toetajad: http://harjutuskohus.ee/toetajad/

Harjutuskohus Facebookis: www.facebook.com/harjutuskohus/