Riigikohtu praktika ülevaated ja kohtupraktika analüüsid xLaw rakenduses


xLaw rakenduses on kättesaadavad kõik Riigikohtu praktika ülevaated 2014- 2021 ja kohtupraktika analüüsid 2006-2021.

Kohtupraktika analüüside ja ülevaate lingid on toodud xLaw RT moodulis asjakohaste õigusnormide juures  lahtris „xLaw viited ja kommentaarid„ ning xLaw märksõnades.

Kõik  Riigikohtu  praktika ülevaated on leitavad märksõna all „RK- praktika“ ning analüüsid „ RK- analüüsid“.


NÄIDE: Riigikohtu praktika ülevaated


NÄIDE: Kohtupraktika analüüsid


NÄIDE: Viited  § juures
ExtendLaw osaleb Linnade ja Valdade päevadel

 

Meil on hea meel, et xLaw on osutunud populaarseks ka kohalike omavalitsusüksuste hulgas ning tänaseks kasutavad xLaw rakendust juba mitmed linnad ja vallad.

xLaw rakendusega saab tutvuda  Linnade ja Valdade päevadel 17- 18.augustil 2021 Tallinna Lauluväljakul!

Ootame xLaw rakendusega tutvuma nii praeguseid kui tulevasi kliente MESSIALAL (TELK 20 )

 

18.08.2021 kell 12.20 - 12.40 toimub TELK  4 (VARIA 2):

 ExtendLaw asutaja ja xLaw rakenduse looja Evert Nõlv ´a ettekanne   "xLaw – õigusteabe töövahend igale KOV ametnikule"

 

Ootame  xLaw rakendusega tutvuma ja ettekannet kuulama!

LVP koduleht 
LVP programm


xLaw – 6 aastat!

 

17.04.2021 möödub 6 aastat Eesti esimese unikaalse õigustehnoloogia rakenduse xLaw loomisest!

 

xLaw on juristide tööprotsesse oluliselt muutnud. Kliendid kiidavad, et xLaw on: „tõeline tiigrihüpe“, „asendamatu rakendus“, „juristi parim digitaalne abiline“, „kiirendab tööd ja tõstab kvaliteeti“, „võimaldab teadmisi koguda ja omavahel jagada, tõstes juriidilise töö kvaliteeti, säästes aega ja selle tulemusena ka klientide raha“, „asendamatu tööriist igale juristile, olgu selleks kohtunik, advokaat või prokurör“. Klientide tagasiside- vaata siit

 

Meil on hea meel tõdeda, et xLaw rakendusest on saanud eduka juristi igapäevane töövahend. xLaw kasutajatest enamuse moodustavad tippjuristid, mh advokaadid, kohtunikud, prokurörid, notarid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid. xLaw on osutunud populaarseks ka paljude riigi- ja kohaliku omavalitsuse spetsialistide ja ettevõtete juristide hulgas.  

xLaw arendus toimub pidevalt vastavalt praktiseerivate juristide vajadustele. 


2020 aastal lisandus mitmeid uusi funktsioone: 

xLaw RK moodulis
1. Riigikohtu lahendite ristviited

xLaw RT moodulis (seaduste paragrahvide juures)  
2. § tõlge vene keelde

xLaw Legal moodulis  
3. Tarbijavaidluste komisjoni otsuste otsing 
4. Töövaidluskomisjoni otsing
5. Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuste otsing
6. Õiguskantsleri seisukohtade otsing
7. Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsuste otsing
8. Raamatupidamise Toimkonna juhenditest otsing

Oleme alustanud ka valdkonnapõhiste pakettide loomisega. Tellida on võimalik:  

xLaw Riigihangete pakett, vaata siit

xLaw Raamatupidajale, vaata siit

xLaw Tööõiguse pakett, vaata siit

xLaw rakendus kohaliku omavalitsuse spetsialistile, vaata siit

 

Tutvu xLaw rakendusega - siit 

Tellimine: xlaw@extendlaw.com