xLaw kiirotsing

Kiirotsing avab kiiresti seaduse,  kohtulahendi, direktiivi, määruse jpm


Sisestades veebilehitseja aadressireale "x" (TÜHIK) ja vastava lühendi, avab xLaw Kiirotsing otsitava veebilehe vastava koha: 
Näiteks: x (tühik) tums (tühik) 12 (enter)

- Riigiteataja.ee seadus või seaduse §   
- Eur-Lex direktiiv/määrus või artikkel 
- Riigikohtu lahend- number või tekst
- CURIA lahend
- HUDOC  lahend
- Äriregister (nime või koodi järgi)
- EKI
- Gesetze-im-internet
- DeJure jm 


xLaw kiirotsingu lühendid ja näited: 

(veebis aadressirealt): x (Tühik).... 

x   võs 116 lg 2 p 2

Seaduse lühend

x võs 22.02.2009

Seaduse lühend ja aeg

x 3-1-1-12-17

RK kohtulahendi nr

x rt autoriõig

Seadus (v osaliselt nimi)

x rk ultima ratio

RK tekstiotsing

x l viivis

Legal.ee otsing

x k tartu linna

KOV õigusaktid

x m konkurents

EL määruse otsing

x m 593/2008 10

x d konkurents

EL direktiivi otsing

x d 2007/64 10

x eu gdpr

EU lühend

x c konkurents

CURIA otsing

x c C-561/12

x ä Tallinna Vesi

Äriregistri otsing

x n Tallinna Vesi

Nasdaq CSD emitendid

x t Tallinna Vesi

Teatmik.ee otsing

x h slavery

HUDOC otsing

x kn asendamatu

EKI keelenõu

x v kaalutlusruum

VAKO tekstiotsing

x adv Toomas

Advokaadiotsing

x g bgb

Gesetze-im-internet otsing

x dj stgb/242

DeJure otsing

Kiirotsingu lühendid on kättesaadavad xLaw rakenduses (ekraani üleval paremal nurgas pusle ikoon -> xLaw haamer). 


NB! pane tähele : x(tühik klahv) kohatäht(tühik)otsitav tekst.
Selgitus: 
x- aktiveerib xLaw

täht- aktiveerib koha (näiteks m ; d  -Eur-lex-  EL määrus või direktiiv)
otsitav sõna või number- suunab vastavasse kohta . 


Tellimine: xlaw@extendlaw.com