xLaw kiirotsingu süsteem

"x" avab kiiresti seaduse,  kohtulahendi, direktiivi, määruse jpm

KIIROTSINGU VÕIMALUSED (TABEL) 
asub xLaw konto (haamri märk arvuti paremas nurgas) sektsioonis "Quick Search"Sisestades veebilehitseja aadressireale "x" (TÜHIK) ja vastava lühendi, avab xLaw Kiirotsing otsitava veebilehe vastava koha: 
Näiteks: x (tühik) tums (tühik) 12 (enter)


- Riigiteataja.ee seadus või seaduse §   
- Eur-Lex direktiiv/määrus või artikkel 
- Riigikohtu lahend- number või tekst
- CURIA lahend
- HUDOC  lahend
- Äriregister (nime või koodi järgi)
- EKI
- Gesetze-im-internet
- DeJure jm 

 Vaata xLaw Kiirotsingu liikuva pildiga näidist siit  
 
Vaata seaduste lühendite nimekirja SIIT

xLaw kiirotsingu lühendid ja näited: 


(veebis aadressirealt): x (Tühik).... 

x   võs 116 lg 2 p 2

Seaduse lühend

x võs 22.02.2009

Seaduse lühend ja aeg

x 3-1-1-12-17

RK kohtulahendi nr

x rt autoriõig

Seadus (v osaliselt nimi)

x rk ultima ratio

RK tekstiotsing

x l viivis

Legal.ee otsing

x k tartu linna

KOV õigusaktid

x m konkurents

EL määruse otsing

x m 593/2008 10

x d konkurents

EL direktiivi otsing

x d 2007/64 10

x eu gdpr

EU lühend

x c konkurents

CURIA otsing

x c C-561/12

x ä Tallinna Vesi

Äriregistri otsing

x n Tallinna Vesi

Nasdaq CSD emitendid

x t Tallinna Vesi

Teatmik.ee otsing

x h slavery

HUDOC otsing

x kn asendamatu

EKI keelenõu

x v kaalutlusruum

VAKO tekstiotsing

x adv Toomas

Advokaadiotsing

x g bgb

Gesetze-im-internet otsing

x dj stgb/242

DeJure otsing
UUED LÜHENID: x v ....  - VAKO otsing Direktiivi/Määruse lühendiga otsing Eur-Lex-st (osaliselt): x TÜHIK  EU (näiteks: x eu gdpr)

Kiirotsingu lühendid on kättesaadavad xLaw rakenduses (ekraani üleval paremal nurgas haamrile klikkides). 


NB! pane tähele : x(tühik klahv) kohatäht(tühik)otsitav tekst.
Selgitus: 
x- aktiveerib xLaw

täht- aktiveerib koha (näiteks m ; d  -Eur-lex-  EL määrus või direktiiv)
otsitav sõna või number- suunab vastavasse kohta . 
Tellimine: xlaw@extendlaw.com