xLaw kiirotsingu süsteem


"x" avab kiiresti seaduse,  kohtulahendi, direktiivi, määruse jpmSisestades veebilehitseja aadressirele "x" ja vastava lühendi, avab xLaw Kiirotsing otsitava veebilehe vastava koha: 

- Riigiteataja.ee seadus või seaduse §   
- Eur-Lex direktiiv/määrus või artikkel 
- Riigikohtu lahend- number või tekst
- CURIA lahend
- HUDOC  lahend
- Äriregister (nime või koodi järgi)
- EKI
- Gesetze-im-internet
- DeJure

 


 Vaata xLaw Kiirotsingu liikuva pildiga näidist siit  
 
Vaata seaduste lühendite nimekirja SIIT

xLaw kiirotsingu lühendid ja näited:

x võs

x võs 116 lg 2 p 2

Seaduse lühend ja/või säte

x võs 22.02.2009

Seaduse lühend ja redaktsiooni kehtivusaeg

x 3-1-1-12-17

Riigikohtu kohtulahendi number

x rt autoriõig

Seadus (või osaliselt) nimi

x rk ultima ratio

Riigikohtu lahendist tekstiotsing

x m konkurents
x m 593/2008 10

EL määruse otsing (numbri või sõna järgi)

x d konkurents
x d 2007/64 10

EL direktiivi otsing (numbri või sõna järgi)

x c konkurents
x c C-561/12

CURIA  (Euroopa Liidu Kohtu lahendi otsing)

x ä Tallinna Vesi
x ä 10257326

Äriregistri otsing (registrikoodi või nime järgi)

x h slavery

HUDOC (Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendi otsing)

x kn mõttetu

EKI keelenõu

x adv Toomas

Advokaadiotsing

x g bgb

Gesetze-im-internet otsing

x dj stgb/242

DeJure otsing

Direktiivi/Määruse lühendiga otsing Eur-Lex-st (osaliselt): x (tühik)EU (näiteks: x eu gdpr)

Kiirotsingu lühendid on kättesaadavad xLaw rakenduses (ekraani üleval paremal nurgas haamrile klikkides). 


NB! pane tähele tühikuid! x(tühik)kohatäht(tühik)otsitav tekst.
Selgitus: 
x- aktiveerib xLaw
täht- aktiveerib koha (näiteks m ; d  -Eur-lex-  EL määrus või direktiiv)
otsitav sõna või number- suunab vastavasse kohta . 
Tellimine: xlaw@extendlaw.com