xLaw EUR -Lex  


viited, lingid, kommentaarid, märksõnad

EUR-lex´i direktiivide ja määruste juures.EUR-Lex (eur-lex.europa.eu) veebilehel direktiivide ja määruste artikli juures hallid nupud: 

- CURIA (Euroopa Liidu Kohtu lahendite) otsing-
artikliga seotud Euroopa Liidu Kohtu lahendite otsingulingid (nii eesti, inglise jm keeles). 

vastavusviited- Eesti seaduse sätte Riigiteataja.ee´ st avamine) *  

  

- xLaw kommentaarid ja viited/märksõnad *


- Kasutaja või Kasutajate Grupi privaatsed kommentaarid, mis on nähtavad vaid Kasutajale ja/või Kasutaja Grupile. 

- Märksõnastik - xLaw 3in1 märksõnasüsteem; võimalik määrata keel- eesti, inglise, läti, leedu. 


- Kiirotsing- direktiivi,määrust või nende artiklit saab mugavat avada kasutades xLaw kiirotsingu süsteemi. Vaata SIIT./Märkus *: Kõikide sätete juures ei pruugi allikaid olla, täiendatakse jooksvalt/.


xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatel on võimalik lisada oma privaatseid kommentaare ning neid märksõnastada  EUR-Lex´is  Euroopa Liidu direktiivide ja määruste artiklite juures (nii eesti- kui ingliskeelses versioonis) ning neid hiljem leida ühisest märksõnastikust (xLaw 3in1:  Riigiteataja.ee, EUR-Lex, Word)- vaata kasutajapõhist funktsiooni 
 
NÄIDE
1) Artikli juures hallile nupule klikkides avaneb lahter
NÄIDE:

2) Artikliga seotud CURIA (Euroopa Liidu Kohtu) lahendite otsing

NÄIDE: 
3) EL direktiivide- Eesti seaduste ristviited.
 (KMS  ja 2006/112 EU viited ja IFS viited

NÄIDE: 
4) Kasutaja poolt info lisamine  
 
(Kommentaarile saab lisada märksõnu, mis on nähtavad ka xLaw Riigiteataja ja xLaw Word märksõnastikus ning võimaldab kommentaare mugavalt leida)