xLaw EU  

  EUR-Lex´i direktiivide ja määruste juures ariklite juures lisainfoEUR-Lex (eur-lex.europa.eu) veebilehel direktiivide ja määruste artiklite juures hallid nupud: - CURIA
         Euroopa Liidu Kohtu lahendite otsing-artikliga seotud Euroopa Liidu Kohtu lahendite          otsingulingid (nii eesti, inglise jm keeles). 

vastavusviited      

         Eesti seaduse sätte Riigiteataja.ee´ st avamine) *  

  

- xLaw kommentaarid ja viited/märksõnad *

        ExtendLaw poolt lisatud kommentaarid, artiklid jms.     

- Kasutaja privaatsed kommentaarid,

          Kasutaja/ Kasutaja Grupp saab lisada ja vaadata kommentaare 


-Märksõnastik      

         xLaw 3in1 märksõnasüsteem (võimaldab lisada ja vaadata märksõnastatud kommentaare nii          nii xLaw RT´s, xLaw EUR-Lex ´s , xLaw Word ´s )- vaata kasutajapõhine  funktsioon  


 - Keelevalik  

           võimalik määrata kommentaaride keel- eesti, inglise, läti, leedu jm... 


- Kiirotsing

         direktiivi/ määrust/artiklit saab kiirelt avada. Vaata  SIIT./Märkus *: Kõikide sätete juures ei pruugi allikaid olla, täiendatakse jooksvalt/.


xLaw Kasutajapõhise funktsiooni kasutajatel on võimalik lisada oma privaatseid kommentaare ning neid märksõnastada  EUR-Lex´is  Euroopa Liidu direktiivide ja määruste artiklite juures (nii eesti- kui ingliskeelses versioonis) ning neid hiljem leida ühisest märksõnastikust
NÄIDE
1) Artikli juures hallile nupule klikkides avaneb lahter
NÄIDE:

2) Artikliga seotud CURIA (Euroopa Liidu Kohtu) lahendite otsing

NÄIDE: 
3) EL direktiivide- Eesti seaduste ristviited.
 (KMS  ja 2006/112 EU viited ja IFS viited

NÄIDE: 
4) Kasutaja poolt info lisamine  
 
(Kommentaarile saab lisada märksõnu, mis on nähtavad ka xLaw Riigiteataja ja xLaw Word märksõnastikus ning võimaldab kommentaare mugavalt leida)