xLaw RT

Riigi Teataja seaduste § juures lisainfo, mis aitab  konkreetse §  mõttest, eesmärgist ja rakendamisest paremini aru saada.

 

Üldine

Õigusaktide ja sätete lingid
Seaduste paragrahvide viited muudetud hüperlinkideks,
mis võimaldab kiiret liikumist nii seaduse sees kui ka seaduste vahel.

Lingitava paragrahvi tekst
tooltip (eelvaade) -
viidatud sätte kuvamine otse viite juures.

Sisukorra otsing 
Riigiteataja.ee õigusakti sisukorra (vasakul üleval) filtreerimine pealkirja ja numbri järgi.

Märksõnastik  
Võimaldab otsida nii xLaw kui Kasutaja märksõnastatud kommentaare- nii kogu andmebaasist kui ka konkreetse seaduse juurest.  

Seaduse redaktsiooniotsing
Võimaldab otsida seaduse eelmiseid redaktsioone  

Seadusepõhine redaktsioonivõrdlus
Kuvatakse sõna täpsusega, milllised on seaduse viimased muudatused ( vaata siit

Sättepõhine (§, lg, p  juures hallid nupud): 

Kopeeri ühe klikiga sätte viide , link või tekst otse dokumenti.

Tõlge vene keelde -vaata siit 

Tõlge inglise keelde-

kuvatakse sätte juures vastava § tõlge.


Sättepõhine redaktsioonivõrdlus

võimalik otsida kuupäeva järgi  (alates 01.01.2012) vastava § sõnastust, kuvab sätte juures.
Värvidega on eraldatud, milline osa on muudetud, täiendatud, tühistatud.

Kohtulahendite otsingud § juurest:

xLaw Legal (käänetest sõltumatu, konteksti kuvamine, kohtulahendite ja seaduste lingid):  


I-II astme lahendid

Riigikohtu lahendite põhjendavast osast 

 

Riigiteataja.ee:

I-III astme lahendid  


Riigikohus:

Riigikohtu lahendid

Riigikohtu annotatsioonid  


EL õigus   

Lingid vastava Euroopa Liidu direktiivi artikli juurde- 

avab EUR-Lex direktiivis vastava artikli. 


Seletuskirjad 
Vastava § kohta seaduste eelnõu seletuskirjadest väljavõte (kõik 1992- 2024 seletuskirjad sätetepõhiselt)

Artiklite viited  
Vastavatele § -dele viitavad artiklite lingid alljärgnevatestveebiportaalidest:
-õigusajakirjast Juridica(juridica.ee)
-www.rmp.ee 

xLaw viited & kommentaarid  
Lingid, viited ja kommentaarid, mis on seotud vastava sättega.

Kasutaja kommentaaride lisamise  funktsioon -
Võimaldab Kasutajal lisada kommentaare § juurde ja neid märksõnastada (vt. Kasutajapõhine funktsioon)

Märkus:  * täiendatakse jooksvalt.  

 

Kuidas sätet tõlgendada?
Milline on olnud seadusandja tahe? Mida on öelnud eksperdid?
Milline on kohtupraktika? 
Vastus on xLaw ´s ühe kliki kaugusel !
 

Oled huvitatud? Saada e-mail: xlaw@extendlaw.com