xLaw RT

Riigi Teataja seaduste § juures lisainfo, mis aitab 

konkreetse §  mõttest, eesmärgist ja rakendamisest paremini aru saada.


Üldine

Õigusaktide ja sätete lingid
Seaduste paragrahvide viited muudetud hüperlinkideks,
mis võimaldab kiiret liikumist nii seaduse sees kui ka seaduste vahel.

Lingitava paragrahvi tekst
tooltip (eelvaade) -
viidatud sätte kuvamine otse viite juures.

Sisukorra otsing 
Riigiteataja.ee õigusakti sisukorra (vasakul üleval) filtreerimine pealkirja ja numbri järgi.

Märksõnastik  
Võimaldab otsida nii xLaw kui Kasutaja märksõnastatud kommentaare- nii kogu andmebaasist kui ka konkreetse seaduse juurest.  

Redaktsiooniotsing
Võimaldab otsida seaduse eelmiseid redaktsioone (alates 2012) . 

Sättepõhine (§, lg, p  juures hallid nupud): 

Kopeeri ühe klikiga sätte viide , link või tekst otse dokumenti.

Tõlge vene keelde -vaata siit 

Tõlge inglise keelde-

kuvatakse sätte juures vastava § tõlge.


Redaktsiooniotsing- 

võimalik otsida kuupäeva järgi  (alates 01.01.2012) vastava § sõnastust, kuvab sätte juures.
Värvidega on eraldatud, milline osa on muudetud, täiendatud, tühistatud.

Kohtulahendite otsingud § juurest:

xLaw Legal (käänetest sõltumatu, konteksti kuvamine, kohtulahendite ja seaduste lingid):  


I-II astme lahendid

Riigikohtu lahendite põhjendavast osast 

 

Riigiteataja.ee:  

I-III astme lahendid  


Riigikohus:

Riigikohtu lahendid

Riigikohtu annotatsioonid  


EL õigus * 

Lingid vastava Euroopa Liidu direktiivi artikli juurde- 

avab EUR-Lex direktiivis vastava artikli. 


Seletuskirjad 
Vastava § kohta seaduste eelnõu seletuskirjadest väljavõte (kõik 2004- 2022 seletuskirjad sätetepõhiselt, osaliselt ka varasemad)

Artiklite viited *
Vastavatele § -dele viitavad artiklite lingid alljärgnevatestveebiportaalidest:
-õigusajakirjast Juridica(juridica.ee)
-www.rmp.ee
-www.maksumaksjad.ee 

xLaw viited & kommentaarid *
Lingid, viited ja kommentaarid, mis on seotud vastava sättega.

Kasutaja kommentaaride lisamise  funktsioon -
Võimaldab Kasutajal lisada kommentaare § juurde ja neid märksõnastad

(vt. Kasutajapõhine funktsioon)


Märkus:  *   Kõikide sätete juures ei pruugi allikaid olla, täiendatakse jooksvalt.  NÄITED xLaw RT 

 
1) Tõlge inglise keelde2) Redaktsiooni otsing


 
3) Kuvamine viite juures4)  Sisukorra filtreering


 
5) Riigiteataja.ee lehel § juurde lisatud info - Seletuskirjad sätte juures6)Sättega seotud ajakirjade artiklid
 

7) seaduse eelmised redaktsioonid  


Kuidas sätet tõlgendada?
Milline on olnud seadusandja tahe? Mida on öelnud eksperdid?
Milline on kohtupraktika? 
Vastus on xLaw ´s ühe kliki kaugusel !
 

Oled huvitatud? Saada e-mail: xlaw@extendlaw.com