xLaw RT

Riigi Teataja seaduste § juures lisainfo, mis aitab 

konkreetse §  mõttest, eesmärgist ja rakendamisest paremini aru saada.


Üldine: 


Õigusaktide ja sätete lingid  
          Seaduste paragrahvide viited muudetud hüperlinkideks,
          mis võimaldab kiiret liikumist nii seaduse sees kui ka seaduste vahel.

Lingitava paragrahvi tekst
tooltip (eelvaade)-
          viidatud sätte kuvamine otse viite juures.

Sisukorra otsing 
          Riigiteataja.ee õigusakti sisukorra (vasakul üleval) filtreerimine pealkirja ja numbri järgi.

Märksõnastik  
          Võimaldab otsida nii xLaw kui Kasutaja märksõnastatud kommentaare- nii kogu andmebaasist           kui ka konkreetse seaduse juurest.  

Redaktsiooniotsing
          
Võimaldab otsida seaduse eelmiseid redaktsioone (alates 2012) . Sättepõhine (§, lg, p  juures hallid nupud): 

Tõlge vene keelde -vaata siit 

Tõlge inglise keelde-

           kuvatakse sätte juures vastava § tõlge.


Redaktsiooniotsing- 

           võimalik otsida kuupäeva järgi  (alates 01.01.2012) vastava § sõnastust, kuvab sätte juures.            Värvidega on eraldatud, milline osa on muudetud, täiendatud, tühistatud.


Kohtulahendite otsingud:


            Legal.ee

               (käänetest sõltumatu, konteksti kuvamine, kohtulahendite ja seaduste lingid):  

               I-II astme lahendid  

               Riigikohtu lahendite põhjendavast osast  

            Riigiteataja.ee:  

               I-III astme lahendid  


            Riigikohus:

               Riigikohtu lahendid

               Riigikohtu annotatsioonid  


EL õigus * 

      Lingid vastava Euroopa Liidu direktiivi artikli juurde- 

            avab EUR-Lex direktiivis vastava artikli. 


Seletuskirjad 
  

Vastava § kohta seaduste eelnõu seletuskirjadest väljavõte (kõik 2012- 2020 seletuskirjad sätetepõhiselt, osaliselt ka varasemad) 

Artiklite viited *
            Vastavatele § -dele viitavad artiklite lingid alljärgnevatest
            veebiportaalidest:
            -õigusajakirjast Juridica(juridica.ee)
            -www.rmp.ee
            -www.maksumaksjad.ee 

xLaw viited & kommentaarid *
             Lingid, viited ja kommentaarid, mis on seotud vastava sättega.

Kasutaja kommentaaride lisamise  funktsioon -
             Võimaldab Kasutajal lisada kommentaare § juurde ja neid märksõnastada 

             (vt. Kasutajapõhine funktsioon)


Märkus:  *   Kõikide sätete juures ei pruugi allikaid olla, täiendatakse jooksvalt.  NÄITED xLaw RT 


 
1) Tõlge inglise keelde2) Redaktsiooni otsing


 
3) Kuvamine viite juures4)  Sisukorra filtreering


 
5) Riigiteataja.ee lehel § juurde lisatud info - Seletuskirjad sätte juures6)Sättega seotud ajakirjade artiklid
 

7) seaduse eelmised redaktsioonid  


Kuidas sätet tõlgendada?
Milline on olnud seadusandja tahe? Mida on öelnud eksperdid?
Milline on kohtupraktika? 
Vastus on xLaw ´s ühe kliki kaugusel !
 

Oled huvitatud? Saada e-mail: xlaw@extendlaw.com