xLaw RT


Riigiteataja.ee seaduste juures lisainfo :

 


Üldine: 

Õigusaktide ja sätete lingid -
  Seaduste paragrahvide viited muudetud hüperlinkideks,
  mis võimaldab kiiret liikumist nii seaduse sees kui ka seaduste vahel.

Lingitava paragrahvi tekst
tooltip (eelvaade)-
  viidatud sätte kuvamine otse viite juures.

Sisukorra otsing-
  Riigiteataja.ee õigusakti sisukorra (vasakul üleval) filtreerimine pealkirja ja numbri järgi.

Märksõnastik  
  Võimaldab otsida nii xLaw kui Kasutaja märksõnastatud kommentaare- nii kogu andmebaasist kui ka konkreetse seaduse juurest.  

Redaktsiooniotsing. Võimaldab otsida seaduse eelmiseid redaktsioone. Sättepõhine (§, lg, p) juures hallid nupud: 

Tõlge inglise keelde-

  kuvatakse sätte juures vastava § tõlge.


Redaktsiooniotsing- 

  võimalik otsida kuupäeva järgi  (alates 01.01.2012) vastava § sõnastust, kuvab sätte juures. Värvidega on eraldatud, milline osa on muudetud, täiendatud, tühistatud.


Kohtulahendite otsingud:


  Legal.ee

    (käänetest sõltumatu, konteksti kuvamine, kohtulahendite ja seaduste lingid):  

  I-II astme lahendid  

   Riigikohtu lahendite põhjendavast osast  

  Riigiteataja.ee:  

   I-III astme lahendid  


  Riigikohus:

   Riigikohtu lahendid

   Riigikohtu annotatsioonid  


EL õigus * 

  Lingid vastava Euroopa Liidu direktiivi artikli juurde- 

   avab EUR-Lex direktiivis vastava artikli. 

   Märkus:  *   Kõikide sätete juures ei pruugi allikaid olla, täiendatakse jooksvalt. 


Seletuskirjad *
   Vastava § kohta seaduste eelnõu seletuskirjadest väljavõte.

   Vaata  õigusuudised

Artiklite viited *
   Vastavatele § -dele viitavad artiklite lingid alljärgnevatest
   veebiportaalidest:
     -õigusajakirjast Juridica(juridica.ee)
     -www.rmp.ee
     -www.maksumaksjad.ee 

xLaw viited & kommentaarid *
   Lingid, viited ja kommentaarid, mis on seotud vastava sättega.

Kasutaja privaatsed allikad ja lisamise  funktsioon -
   Võimaldab Kasutajal lisada kommentaare  § juurde ja neid märksõnastada (vt. Kasutajapõhine funktsioon)


NÄIDE
1) Tõlge inglise keelde

NÄIDE:
2) Redaktsiooni otsing

NÄIDE:
3) Kuvamine viite juures

NÄIDE: 
4)  Sisukorra filtreering 
NÄIDE: 
5) Riigiteataja.ee lehel § juurde lisatud info 
NÄIDE: 
6)Sättega seotud ajakirjade artiklid

 

NÄIDE:

7) seaduse eelmised redaktsioonid . UUS !

Kuidas sätet tõlgendada?
Milline on olnud seadusandja tahe? Mida on öelnud eksperdid?
Milline on kohtupraktika? 
Vastus on xLaw ´s ühe kliki kaugusel !
 

Oled huvitatud? Saada e-mail: xlaw@extendlaw.com