xLaw Kasutajapõhine  funktsioon 


Kasutaja isiklik või büroosisene andmebaas, mis võimaldab info kiiret leidmist ja jagamist. 

Kasutaja poolt xLaw rakendusse lisatud andmed on nähtavad vaid Kasutajale endale või Kasutajate Grupile (kasutajate kokkuleppel või büroosiseselt on võimalik moodustada Kasutajate Grupp, kus nähakse üksteise lisatud kommentaare).   


xLaw kasutajal on võimalik:  


- Lisada oma kommentaare  

Riigiteataja.ee seadusesätete juurde (xLaw RT)      

EUR-Lex - EL direktiivide ja määruste artiklite juurde  (xLaw EUR-Lex)

Microsoft Word-s (xLaw Word)

-Märksõnastada oma  kommentaare   

Märksõnastikule on ligipääs kõigis kolmes kohas (Riigiteataja.ee, Eur-Lex, Word), mis võimaldab õiguslikke argumente ja lepinguklausleid kiirelt leida ning need dokumenti lisada. Näiteks Riigiteataja.ee  ja EUR-lex juurde lisatud märksõnu saab kanda otse word-dokumenti ja vastupidi- näha Riigiteataja.ee xLaw märksõnade all ka wordis pandud kommentaare. Märksõnu on võimalik otsida eraldi kogu andmebaasist, kui ka konkreetse seaduse juurest, samuti saab Kasutaja otsida nii enda/oma Grupi kui ka xLaw kommentaare.

- Otsida oma või grupi kommentaare märksõnade järgi 

Riigi Teataja lehel (vasakul üleval xLaw Märksõnastik)
Eur-Lex lehel (vasakul üleval xLaw Dashboard)
xLaw Word -is

- Otsida oma või grupi kommentaare sõna või fraasi järg       

Legal.ee veebilehel (tulemus kuvatakse käänetest sõltumatult)

- Hallata lepingupõhjasid ja lepingupunkte   Vt xLaw Word 


- vaadata oma kommentaare mobiilirakenduses.    

Kasutaja saab enda ja/või Kasutajate grupi xLaw rakendusse sisestatud andmeid vaadata ka Eesti seaduste mobiilirakenduses. xLaw iOS ja Android äpi kohta vaata siit.  

 

- õigus saada rakendusse sisestatud andmed endale     

Kasutuse lõppemisel saab Kasutaja kõik enda poolt rakendusse sisestatud andmed endale (juriidlisest isikust kliendi kasutaja kohta kehtivad erisätted vastavalt lepingule)

 

 


xLaw  funktsioonide kirjeldused ja kommentaaride lisamise võimalused -  LOE SIIT
xLaw Kasutajapõhise paketi liikuvate piltidega näidis (GIF): VAATA

Sisselogimine ja konto loomine - vaata siit.

Küsimuste korral ning litsentsilepingu sõlmimiseks pöörduge e- kirjaga aadressil : xlaw@extendlaw.com

NÄIDE: 
1) Kommentaari lisamine
 


 
NÄIDE: 
2) xLaw märksõnastikust otsing 

Märksõnastikust on võimalik otsida neljas kategoorias:

Kogu andmebaasist   ja eraldi iga seaduse juurde lisatud kommentaaridest

-xLaw andmebaasist (ExtendLaw sisestatud)

-Kasutaja  andmebaasist ( kasutaja lisatud privaatne, vaid talle nähtavad kommentaarid )NÄIDE: 
3) info lisamine xLaw § juurde ja märksõnastikku. 


NÄIDE:
4) veebis teksti salvestamine ja lisamine
 
 

Tellimiseks võta ühendust xlaw@extendlaw.com