xLaw Kasutajapõhine  funktsioon Loo endale isiklik või büroosisene andmebaas, mis võimaldab info kiiret leidmist ja jagamist. 

 

  kommentaarid ja märksõnastamine:  

Riigiteataja.ee  õigusaktide sätete juurde (xLaw RT)      

EUR-Lex - EL direktiivide ja määruste juurde  (xLaw EUR-Lex

Microsoft Word-s (xLaw Word)

-   lepingupõhjade ja lepingupunktide haldus. Vt xLaw Word 

-  xLaw 3in Märksõnastik 

Märksõnastikule on ligipääs kõigis kolmes kohas (Riigiteataja.ee, Eur-Lex, Word), mis võimaldab õiguslikke argumente ja lepinguklausleid kiirelt leida ning need dokumenti lisada.  Näiteks Riigiteataja.ee  ja EUR-lex juurde lisatud  märksõnu saab kanda otse word-dokumenti ja vastupidi- näha Riigiteataja.ee xLaw märksõnade all ka wordis pandud kommentaare. Märksõnu on võimalik otsida eraldi  kogu  andmebaasist, kui ka konkreetse seaduse juurest, samuti saab Kasutaja otsida nii enda /oma Grupi kui ka xLaw kommentaare.   
   

-  nähtavad vaid Kasutajale endale või Kasutajate Grupile

Kasutaja poolt lisatud andmed on nähtavad vaid Kasutajale endale või Kasutajate Grupile (kasutajate kokkuleppel või büroosiseselt on võimalik moodustada Kasutajate Grupp, kus nähakse üksteise lisatud kommentaare). 

-  õigus saada rakendusse sisestatud andmed endale  

Kasutuse lõpetamisel saab Kasutaja kõik enda poolt rakendusse sisestatud andmed endale (juriidlisest isikust kliendi kasutaja kohta kehtivad erisätted vastavalt lepingule) .

 
-  juurdepääs  oma andmetele  mobiilirakenduses.    

Kasutaja saab enda ja/või Kasutajate grupi sisestatud andmeid vaadata ka Eesti seaduste mobiilirakenduses. xLaw iOS ja Android äpi kohta vaata siit. 


- Kommentaaride otsing veebilehel Legal.ee 
xLaw  funktsioonide kirjeldused ja kommentaaride lisamise võimalused -  LOE SIIT
xLaw Kasutajapõhise paketi liikuvate piltidega näidis (GIF): VAATA

Sisselogimine ja konto loomine- vaata siit.

Küsimuste korral ning litsentsilepingu sõlmimiseks pöörduge e- kirjaga aadressil : xlaw@extendlaw.com

NÄIDE: 
1) Kommentaari lisamine
 


 
NÄIDE: 
2) xLaw märksõnastikust otsing 

Märksõnastikust on võimalik otsida neljas kategoorias:

Kogu andmebaasist   ja eraldi iga seaduse juurde lisatud kommentaaridest

-xLaw andmebaasist (ExtendLaw sisestatud)

-Kasutaja  andmebaasist ( kasutaja lisatud privaatne, vaid talle nähtavad kommentaarid )NÄIDE: 
3) info lisamine xLaw § juurde ja märksõnastikku. 


NÄIDE:
4) veebis teksti salvestamine ja lisamine
 
 

Tellimiseks võta ühendust xlaw@extendlaw.com