xLaw Legal

Õigusteabe otsinguportaal

 
-KOHTULAHENDID 

filtreering kohtuasja liigi järgi.

- Maakohtu ja halduskohtu kohtulahendid  

otsing kogu lahendist.

- Ringkonnakohtu lahendid 

otsing kogu lahendist. 

-  Riigikohtu lahendid

otsing Riigikohtu kolleegiumi põhjendavast osast.   

- xLaw KASUTAJA KOMMENTAARID 

otsing Kasutaja /Kasutaja Grupi poolt xLaw rakendusse (xLaw RT, xLaw EU,

xLaw Word) sisestatud kommentaaridest.  

- SEADUSESÄTE       

sõna või fraasi otsing kehtivatest seadustest koos seaduse § juurde                      linkimise võimalusega. Vaata uudis 

- KOV ÕIGUSAKTID     

sõna või fraasi otsing ning eraldi KOV nime järgi;                 

arvestab  haldusreformi käigus toimunud haldusterritoriaalse korralduse muutmist  ja kuvab kõik praeguse KOV territooriumil kehtivad õigusaktid (sõltumata akti väljaandjast ning vastuvõtmise ajast) koos pealkirja linkimise võimalusega, mis viib kehtiva aktini Riigi Teataja ( www.riigiteataja.ee) lehel . Vaata uudis .

 

- TARBIJAVAIDLUSTE KOMISJONI otsused . Vaata siit

- TÖÖVAIDLUSKOMISJONI otsused.  Vaata siit

- RIIGIHANGETE VAIDLUSTUSKOMISJONI otsused.  Vaata siit  

-  ÕIGUSKANTSLERI seisukoht. Vaata siit   


Lisaks on võimalik tellida: 

- TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJONI otsused. Vaata siit

Raamatupidamise Toimkonna juhendite (RTJ) otsing. Vaata siit 


 

Otsingutulemused kuvatakse:

- käänetest sõltumatult (nt otsides "hüpoteek", leiab ka "hüpoteegi" )

- viited on linkide kujul (avab Riigikohtu lahendi Riigikohtu lehel  ja seadused/KOV õigusaktid Riigi Teataja lehel).

-   paragrahvi tekst (tooltip/eelvaade) - viidatud sätte kuvamine otse viite juures

 

Legal.ee kohtulahendeid saab otsida nii eraldi veebilehel  legal.ee  kui ka xLaw RT rakenduses (riigiteataja.ee seaduste sätete juurest hallile nupule vajutades). Seaduseid, KOV õigusakte ja xLaw Kasutaja kommentaare otsida ainult veebilehel legal.ee


Tagasiside: legal@extendlaw.com

Õigusteabe otsinguportaali kasutusõigus on xLaw kasutajal.  Sisselogimine toimub kasutaja isikliku xLaw kontoga.  

xLaw konto loomine - vaata siit

NÄITED: xLaw Legal


1)  SEADUSEST otsing
Käänetest sõltumatu ja konteksti kuvamine
Otsi sõna või fraasi seaduste tekstidest. Lingi kehtiva § juurde Riigi Teatajas.2)  RK lahendi number ja seaduse säte linkide kujul 

 


3) Kuvamine viite juures