2020

 

 

Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seadus

 RT I, 30.10.2019, 1

Liiklusseaduse § 264.1 muudatus-  jõustub Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisel

xLaw rakendusse  on seletuskirja väljavõtted lisatud.


01.01.2020 jõustub

Rahvusvahelise sanktsiooni seadus

RT I, 19.03.2019, 11

RT seadusuudis 

01.01.2020 jõustub (osaliselt 23.02.2019)

Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 

RT I, 13.03.2019, 1

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.


Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

jõustub nõukogu määruse (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT L 248, 24.09.2015, lk 9‒29), artikli 4 lõike 3 või artikli 9 lõike 3 kohase Euroopa Komisjoni otsuse tegemise aastale järgneva aasta 1. jaanuaril. Kui Euroopa Komisjon teeb otsuse pärast kalendriaasta 1. oktoobrit, jõustub Euroopa Komisjoni otsuse tegemise aastale ülejärgneva aasta 1. jaanuaril. 

RT I, 04.03.2019, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.01.01.2020 jõustub 

Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus

RT I, 01.03.2019, 1

RT seadusuudis 

 xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 


01.01.2020 jõustub

Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

RT I, 01.03.2019, 3

RT seadusuudis  

 xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.01.01.2020  (osaliselt 16.07.2018 , 01.01.2019)  jõustub

Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 06.07.2018, 3 

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted KVTS, KVTRS, PPVS, ProkS, VAPS  § -de juurde  lisatud.

 

 

01.01.2020 jõustub

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus

RT I, 27.02.2019, 11

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 


01.07.2020 (osaliselt 01.03.2018 ja 01.09.2019 ) jõustub

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 28.12.2017, 7
xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 


01.02.2020 jõustub

Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 22.02.2019, 2

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.
 

2021


 

01.01.2021 jõustub

Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 09.07.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud.

 

01.01.2021 jõustub

Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (elatise võlgnike survestamine)

RT I, 19.03.2019, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.

 

 

2022

 

 

01.04.2022  (osaliselt 05.11.2018, 01.09.2019 ja 01.07.2020) jõustub

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 26.10.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud § -de juurde lisatud.