xLaw

xLaw on juristi tööprotsesside optimeerimise, seaduse tõlgendamise ja know- how haldamise rakendus.

Vaata xLaw pikaajaliste klientide tagasisidet SIIT


 xLaw litsentsitasu on 69 € + KM  kasutaja/kuus

(üle 3 kasutaja korral küsi pakkumist: xlaw@extendlaw.com) 


Tasuta proovimiseks võta ühendust: xlaw@extendlaw.com

xLaw toimib juristi peamistes töövahendites: riigiteataja.ee, riigikohus.ee, eur-lex.europa.eu, curia.europa.eu ja Microsoft Word. 

xLaw moodulid

Võimaldab leida otse riigiteataja.ee õigusaktide sätte juures selle sättega seotud kohtulahendeid, õigusartikleid, seaduse eelnõude seletuskirju jpm, lisada kommentaare, märksõnu. Samuti on sätte juures selle tõlked inglise ja vene keelde, redaktsioonivõrdlus jpm.
Võimaldab leida EUR-Lex (eur-lex.europa.eu) veebilehel direktiivide ja määruste artiklite juures CURIA (Euroopa Liidu Kohtu) lahendeid, vastavusviiteid, lisada kommentaare ja märksõnu.
Riigikohutu lahendite ristviited võimaldavad kiirelt näha, millistele lahenditele on Riigikohus selles asjas viidanud ning millistes hilisemates lahendites on konkreetsele lahendile viidatud. Samuti on võimalik näha xLaw Kasutaja kommentaare kohtulahendi kohta ning liikuda kiirelt lahendis viidatud seadusesätte juurde.
Võimaldab hallata, salvestada ja taaskasutada dokumendipõhju ja -klausleid, lisada kommentaare, märksõnu jpm.
(Õigusteabe otsinguportaal Legal.ee)
Võimaldab otsida sõna või fraasi järgi kohtulahendeid, seaduseid, KOV õigusakte, Tarbijavaidlustuste Komisjoni otsuseid, Töövaidluskomisjoni otsuseid, Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuseid, Õiguskantsleri seisukohti, xLaw Kasutaja kommentaare, mis on sisestatud Kasutaja poolt xLaw RT, xLaw EU, xLaw RK või xLaw Word moodulites.


xLaw - ERI - valdkonnaspetsialistile. Vaata siit 

NB! xLaw täisfunktsionaalsus on saadaval ainult arvutiversioonis.

Osalised funktsioonid:   

Eesti seaduste xLaw äpp (mobiilirakendustele) - Eestis kehtivad seadused TASUTA (äpi allalaadimisel ühekordne tasu).  xLaw Kasutaja saab äpis näha lisatud kommentaare. Vaata äppide kohta siit 

xLaw Tudengipakett-  Tudengitel on juurdepääs xLaw osadele funktsioonidele. Vaata Tudengipaketi kohta siit.


xLaw rakendusele juurdepääsuks on vaja luua xLaw konto. 

JUHENDID:
xLaw konto loomise juhend  (pdf)
xLaw kasutaja kommentaaride sisestamise juhend (pdf)
xLaw kasutaja kommentaaride otsingu  juhend ( pdf)


xLaw on nüüd ka Facebook´is -  https://www.facebook.com/xlaw.extendlaw/
Kuidas sätet tõlgendada?
Milline on olnud seadusandja tahe?
Mida on öelnud eksperdid?
Milline on kohtupraktika?
Vastus on xLaw´s ühe kliki kaugusel !
 
xLaw- TEEB JURISTID RÕÕMSAKS!


Küsimused, tagasiside ja tellimine - saada e- mail: xlaw@extendlaw.com