xLaw rakendus on esile toodud  Kohtute aastaraamatus

28.04.2020 ilmus Eesti kohtute aastaraamat, mis seekord keskendub infotehnoloogiale ja mille mitmes artiklis  on positiivselt esile toodud rakendus  xLaw.

xLaw on tähelepanu leidnud nii dokumendihalduse (klauslite taaskasutamise) kui ka otsingufunktsioonide osas.

 

Ants Mailend (Harju Maakohtu kohtunik, vandeadvokaat (advokatuuri liikmesus peatatud)) kirjutab artiklis „Esmasammud digitoimikuga ja eleegia kõmisevast riistakastist“ digitoimiku probleemidest ning ka teistest kohtunikele vajalikest töövahenditest, mis aitaks „ mõtleva inimese tööaega korduvtoimingute tegemisest vabastada“. Artiklis märgitakse, et igas menetlusdokumendis on midagi korduvat, kõik unikaalne tuleks sobitada standardvormi, mis vähendab ajakulu, vigade esinemist ja suurendab menetlusdokumendi arusaadavust adressaatide jaoks. Samuti rõhutatakse artiklis kolleegide varem tehtud tööde taaskasutamise, tihti kasutatavate klauslite kataloogidesse koondamise ning tekstitöötlemise rakendustega liidestamise vajadust ning tuuakse esile, et xLaw rakenduses on selleks võimalused olemas.

Jaanus Tehver (vandeadvokaat, Eesti Advokatuuri esimees) rõhutab artiklis „Kohtumenetluse digiteerimine: ootused praegu ja tulevikus“  kohtulahendite vaba ja lihtsat kättesaadavust, mis võimaldab otsida kaasuses esindatava isiku õigusliku positsiooni toetamiseks vajalikku kohtupraktikat ning teha analüüsi ning toob esile, et peale „avalike ja tasuta teenuste, on olemas ka mõnevõrra parema funktsionaalsusega kommertslahendused (näiteks ExtendLaw OÜ pakutav rakendus xLaw Legal).“ Artiklis leitakse, et   kohtumenetluse digiteerimise vallas  on „ kindlasti ruumi nii avalike teenuste kui ka kommertsteenuste arengule. Viimastel on kahtlemata positiivne mõju ka kohtulahendite kvaliteedile“.

 

xLaw rakendus on Eesti kohtutes kasutusel  olnud juba mitu aastat. Meil on hea meel, et xLaw on avaldanud positiivset mõju kohtute tööle ning oleme saanud anda õigustehnoloogia arenguga oma panuse ka kohtulahendite kvaliteedile ja õigusemõistmisele.Kohtute aastaraamat:  

https://aastaraamat.riigikohus.ee/ 

https://www.facebook.com/6igusem6istmisekunst/photos/a.180685172129244/1341034939427589/?type=3&theater


Eelmine
5 aastat xLaw loomisest
Järgmine
Valminud on Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuste otsingusüsteem.