Legal.ee

Õigusalase info otsinguportaal 


Veebirakendus legal.ee võimaldab  otsida:

 -     Maakohtu, halduskohtu, ringkonnakohtu  kohtulahendeid (otsing kogu lahendist);   

-   Riigikohtu lahendeid (otsing Riigikohtu kolleegiumi põhjendavast osast);  

-    Kasutaja sisestatud kommentaare  (Kasutaja /Kasutaja Grupi poolt xLaw rakendusse sisestatud kommentaaride otsing)

UUS!  - Seadusesätete otsing   (sõna või fraasi otsing kehtivatest seadustest koos seaduse § juurde linkimise võimalusega) 


 

Käänetest sõltumatu-   nt otsides "hüpoteek", leiab ka "hüpoteegi" . 

Viited linkide kujul -   Riigikohtu lahenditele ja seadustele hüperlingid.

   

Legal.ee kuulub xLaw kasutajapõhisesse paketti.   Vaata siit.   

 

https://legal.ee
 keskkonda saate sisse logida oma xLaw kontoga.  xLaw konto loomine - vaata siit


Legal.ee kohtulahendeid saab otsida nii eraldi veebilehel  legal.ee  kui ka xLaw RT rakenduses (riigiteataja.ee seaduste sätete juurest hallile nupule vajutades). 

Legal.ee kasutaja kommentaare ja seadusesätete otsingut saab kasutada ainult veebilehel legal.ee 


Tagasiside:  legal@extendlaw.com
Legal.eeNÄIDE: 

1) otsing ja konteksti kuvamine

NÄIDE: 
2) käänetest sõltumatu ja konteksti  kuvamine 
 


NÄIDE:


3) RK lahendid ja seadused linkide kujul 

NÄIDE: 

4) Oma kommentaaridest otsimine . UUS !
xLaw kasutaja saab otsida tema või tema grupi poolt xLaw rakendusse   sisestatud kommentaaridest


UUS !
5) Seadusesätete otsing 
Otsi sõna või fraasi seaduste tekstidest. Lingi kehtiva § juurde.