xLaw Legal

Õigusteabe otsinguportaal 

            


-KOHTULAHENDID 

             filtreering kohtuasja liigi järgi. 

      - Maakohtu ja halduskohtu kohtulahendid  

               -otsing kogu lahendist.

      - Ringkonnakohtu lahendid 

               - otsing kogu lahendist.

    -  Riigikohtu lahendid 

               - otsing Riigikohtu kolleegiumi põhjendavast osast.   

- xLaw KASUTAJA KOMMENTAARID 

               - otsing Kasutaja /Kasutaja Grupi poolt xLaw rakendusse (xLaw RT, xLaw EU,  

               xLaw Word) sisestatud kommentaaridest.  

- SEADUSESÄTE       

               - sõna või fraasi otsing kehtivatest seadustest koos seaduse § juurde                      linkimise võimalusega. Vaata uudis  

- KOV ÕIGUSAKTID      

               - sõna või fraasi otsing ning eraldi KOV nime järgi;                  

               - arvestab  haldusreformi käigus toimunud haldusterritoriaalse                           korralduse muutmist  ja kuvab kõik praeguse KOV territooriumil kehtivad                õigusaktid (sõltumata akti väljaandjast ning vastuvõtmise ajast) koos pealkirja                linkimise võimalusega, mis viib kehtiva aktini Riigi Teataja ( www.riigiteataja.ee)                lehel . Vaata uudis

 

- TARBIJAVAILDUSTE KOMISJONI otsused .  Vaata siit 

- TÖÖVAIDLUSKOMISJONI  otsused.  Vaata siit

- RIIGIHANGETE VAIDLUSTUSKOMISJONI otsused.  Vaata siit   

-  ÕIGUSKANTSLERI seisukoht. Vaata siit Otsingutulemused kuvatakse: 

- käänetest sõltumatult (nt otsides "hüpoteek", leiab ka "hüpoteegi" ) 

- viited on linkide kujul (avab Riigikohtu lahendi Riigikohtu lehel  ja seadused/KOV õigusaktid Riigi Teataja lehel). 

 

Legal.ee kohtulahendeid saab otsida nii eraldi veebilehel  legal.ee  kui ka xLaw RT rakenduses (riigiteataja.ee seaduste sätete juurest hallile nupule vajutades). Seaduseid, KOV õigusakte ja xLaw Kasutaja kommentaare  otsida ainult veebilehel legal.ee 


Tagasiside:  legal@extendlaw.com


 

Õigusteabe otsinguportaali  kasutusõigus on xLaw kasutajal.  Sisselogimine toimub kasutaja isikliku xLaw kontoga.  

xLaw konto loomine - vaata siit

   


 

NÄITED: xLaw Legal 1)  SEADUSEST otsing
Käänetest sõltumatu ja konteksti kuvamine 
Otsi sõna või fraasi seaduste tekstidest. Lingi kehtiva § juurde Riigi Teatajas. 

2)   RK lahendi number  ja seaduse säte linkide kujul 
Telli: xlaw@extendlaw.com