xLaw Legal

Õigusalase info otsinguportaal 

            
Legal.ee kasutusõigus on xLaw kasutajal.   Sisselogimine toimub kasutaja isikliku xLaw kontoga.  

xLaw konto loomine - vaata siit


      

Otsinguportaal legal.ee võimaldab  otsida:

Maakohtu, halduskohtu, ringkonnakohtu  kohtulahendeid 

               -otsing kogu lahendist.

- Riigikohtu lahendeid 

               -otsing Riigikohtu kolleegiumi põhjendavast osast.   

- Kasutaja  kommentaare  

               -otsing Kasutaja /Kasutaja Grupi poolt xLaw rakendusse sisestatud                kommentaaridest.

 - seadusesätet           

               -sõna või fraasi otsing kehtivatest seadustest koos seaduse § juurde                      linkimise võimalusega. Vaata uudis  

- KOV õigusakte     

               -sõna või fraasi otsing ning eraldi KOV nime järgi;                  

               arvestab  haldusreformi käigus toimunud haldusterritoriaalse                         korralduse muutmist  ja kuvab kõik praeguse KOV territooriumil kehtivad                õigusaktid koos pealkirja linkimise võimalusega, mis viib kehtiva aktini                Riigi Teataja ( www.riigiteataja.ee) lehel . Vaata uudis

 

Otsingutulemused kuvatakse käänetest sõltumatult (nt otsides "hüpoteek", leiab ka "hüpoteegi" ) ning viited on linkide kujul (avab Riigikohtu lahendi Riigikohtu lehel  ja seadused/KOV õigusaktid Riigi Teataja lehel). 

 

Legal.ee kohtulahendeid saab otsida nii eraldi veebilehel  legal.ee  kui ka xLaw RT rakenduses (riigiteataja.ee seaduste sätete juurest hallile nupule vajutades). Seaduseid, KOV õigusakte ja xLaw Kasutaja kommentaare  otsida ainult veebilehel legal.ee 


Tagasiside:  legal@extendlaw.comLegal.eeNÄIDE: 

1) otsing ja konteksti kuvamine

NÄIDE: 
2) käänetest sõltumatu ja konteksti  kuvamine 
 


NÄIDE:


3) RK lahendid ja seadused linkide kujul 

NÄIDE: 

4) Oma kommentaaridest otsimine . UUS !
xLaw kasutaja saab otsida tema või tema grupi poolt xLaw rakendusse   sisestatud kommentaaridest


UUS !

5) Seadusesätete otsing 
Otsi sõna või fraasi seaduste tekstidest. Lingi kehtiva § juurde.
UUS! KOV ÕIGUSAKTIDE OTSING

Otsi sõna või fraasi järgi 
kehtiva KOV nime järgi