Legal.ee

Õigusalase info otsinguportaal 


Otsinguportaal  legal.ee võimaldab  otsida:

 -     Maakohtu, halduskohtu, ringkonnakohtu  kohtulahendeid (otsing kogu lahendist);   

-   Riigikohtu lahendeid (otsing Riigikohtu kolleegiumi põhjendavast osast);  

-    Kasutaja sisestatud kommentaare  (Kasutaja /Kasutaja Grupi poolt xLaw rakendusse sisestatud kommentaaride otsing)

UUS!  - Seadusesätete otsing     - sõna või fraasi otsing kehtivatest seadustest koos seaduse § juurde                        linkimise võimalusega). Vaata uudis  

UUS !- KOV õigusaktide otsing     - sõna või fraasi otsing ning eraldi KOV nime järgi; 

                  - arvestab  haldusreformi käigus toimunud haldusterritoriaalse                            korralduse muutmist  ja kuvab kõik praeguse KOV territooriumil kehtivad                   õigusaktid koos pealkirja linkimise võimalusega, mis viib kehtiva aktini                   Riigi Teataja ( www.riigiteataja.ee) lehel . Vaata uudis

 


Käänetest sõltumatu-   nt otsides "hüpoteek", leiab ka "hüpoteegi" . 

Viited linkide kujul -   avab Riigikohtu lahendi  Riigikohtu lehel  ja seadused/KOV õigusaktid Riigi Teataja lehel.  

   

Legal.ee kuulub xLaw kasutajapõhisesse paketti.   Vaata siit.   

 

https://legal.ee
 keskkonda saate sisse logida oma xLaw kontoga.  xLaw konto loomine - vaata siit


Legal.ee kohtulahendeid saab otsida nii eraldi veebilehel  legal.ee  kui ka xLaw RT rakenduses (riigiteataja.ee seaduste sätete juurest hallile nupule vajutades). 

Legal.ee kasutaja kommentaare ja seadusesätete otsingut saab kasutada ainult veebilehel legal.ee 


Tagasiside:  legal@extendlaw.com
Legal.eeNÄIDE: 

1) otsing ja konteksti kuvamine

NÄIDE: 
2) käänetest sõltumatu ja konteksti  kuvamine 
 


NÄIDE:


3) RK lahendid ja seadused linkide kujul 

NÄIDE: 

4) Oma kommentaaridest otsimine . UUS !
xLaw kasutaja saab otsida tema või tema grupi poolt xLaw rakendusse   sisestatud kommentaaridest


UUS !

5) Seadusesätete otsing 
Otsi sõna või fraasi seaduste tekstidest. Lingi kehtiva § juurde.
UUS! KOV ÕIGUSAKTIDE OTSING

Otsi sõna või fraasi järgi 
kehtiva KOV nime järgi