Perekonnaseaduse kommentaarid avaldati xLaw rakenduses


xLaw viib seaduste kommenteerimise uuele tasemele!


Meil on hea meel teatada, et esmakordselt on ilmunud Perekonnaseaduse kommentaarid. 

Kehtiv perekonnaseadus jõustus 01.07.2010 ning selle 10 aasta jooksul ei ole seaduse kommentaare ilmunud.

xLawPublishing poolt välja antud Perekonnaseaduse kommentaaride puhul on tegemist esimese omataolise seaduse kommentaariga, mis on loodud spetsiaalselt xLaw jaoks - iga paragrahvi kohta saab selgitust lugeda mugavalt paragrahvi juures.

Perekonnaseaduse kommentaaride autor on vandeadvokaat Viktor Turkin, kellel on ligi 20 aastat perekonnaõiguse kogemust ning kes on ka varem kehtinud perekonnaseadust kommenteerinud (Turkin, V. Perekonnaseadus. Kommentaarid ja selgitused. Tallinn, 2007)

Perekonnaseaduse kommentaarid on kõikidele xLaw lepingulistele kasutajatele tasuta kättesaadavad xLaw RT moodulis (riigiteataja.ee - PKS) iga paragrahvi juures hallile nupule klikkides - alamsektsioonis „Kommenteeritud   väljaanne“ : 
Viktor Turkin. Perekonnaseaduse kommentaarid. xLawPublishing 2020*. VAATA -Tutvustus ja kasutatud kirjandus SIIT   

*   Teose elektroonilise levitamise ainuõigus kuulub ExtendLaw OÜ-le.


xLaw rakendus võimaldab mugavalt sätetepõhist (§, lg, p) tõlgendust, mis teeb õigustöö veelgi efektiivsemaks. Otse seaduse § juurest on võimalik lugeda selle § kohta käivaid kommentaare, artikleid, seaduse eelnõude seletuskirju, tõlget inglise ja vene keelde, otsida sättega seotud kohtulahendeid, võrrelda § redaktsiooni erinevatel aegadel jpm.  

Meie eesmärgiks on, et oma ala asjatundjate poolt koostatud seaduste kommenteeritud väljaanded oleksid mugavalt kasutatavad otse seadusesätete juures. Koostöös Eesti Liikluskindlustuse Fondiga on kõigil xLaw kasutajatel juba varasemalt tasuta ligipääs ka liikluskindlustuse seaduse kommentaaridele LKindlS paragrahvide juures. Vaata siit

xLaw on populaarne õiguse tippspetsialistide seas. xLaw rakendust kasutavad Igapäevaselt nii advokaadid, kohtunikud, prokurörid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, notarid kui ka juristid era- ja avalikust sektorist. Kutsume üles oma kogemusi jagama ja õigussisu looma! Oodatud on seaduste või üksikute paragrahvide kommentaarid, analüüsid ning õigusprobleemide käsitlused/arvamused kõikide õigusvaldkondade kohta.     
Saada e-mail: xlaw@extendlaw.com pealkirjaga " Autor"


NÄIDE: xLaw RT moodulis:
Viktor Turkin. Perekonnaseaduse kommentaarid. xLawPublishing 2020


Eelmine
xLaw Tudengipakett – õigusteaduse üliõpilastele TASUTA
Järgmine
xLawPublishing ootab autoreid!