Liikluskindlustuse seaduse kommenteeritud väljaanne xLaw rakenduses

 

Võimaldame koostöös Eesti Liikluskindlustuse Fondiga xLaw kasutajatele ligipääsu liikluskindlustuse seaduse kommentaaridele LKindS paragrahvide juures.

„Liikluskindlustuse seaduse kommenteeritud väljaande“ autorid on Janno Lahe, Olavi-Jüri Luik ja Martti Merila. Kommentaaride koostamisel on aluseks võetud õigusaktid ja kohtupraktika seisuga 1. mai 2017.

Kehtiv liikluskindlustuse seadus jõustus põhiosas 1. oktoobril 2014.

Tegemist on esimese sellekohase õiguskirjandusega Eestis, milles on käsitletud veel liikluskindlustuse ajalugu, kujunemist, rahvusvahelise liikluskindlustuse süsteeme ning LKindlS seoseid võlaõigusseaduse ja teiste seadustega.

LKindlS kommentaarid on kättesaadavad xLaw RT rakenduses (riigiteataja.ee- LKindlS) sätetepõhiselt (§, lg, p juures hallile nupule klikkides -“Kommenteeritud väljaanne”).
NÄIDE xLaw rakendusest: 

Eelmine
2019. aastal jõustuvad seadused
Järgmine
ExtendLaw asutaja esines kohtunike täiskogul