xLaw tuvastas Eesti seadustes viiteid kehtetutele sätetele 

Õigusaktides on palju viitelisi norme, kus õigusnorm avaldub mitme sätte koostoimes ning kus konkreetne säte viitab mõnele teisele sättele kas samas või mõnes teises seaduses.  

xLaw uus funktsioon "Viited teistest seadustest" on tuvastanud mitmeid selliseid viidatavaid sätteid, mis enam ei kehti!

Õigus muutub pidevalt ja seaduste muutmise käigus on vajalik tuvastada ka muudetavate või kehtetuks tunnistatavate sätete koosmõju teiste sätetega. Vastasel juhul võib mõni õigusnorm muutuda sisutühjaks ja rakendamatuks.

Kuni praeguseni puudus rakendus, mis tuvastaks automaatselt eelnimetatud probleemi. Ainukeseks  võimaluseks oli otsida neid kohti käsitsi, kuid taoline lähenemine ei saanud anda täielikku tulemust, sest tihti viidatakse ka loeteludega, sõnastusega "sama seaduse §.." jpm.

xLaw uus funktsioon "Viited teistest seadustest" võimaldab näha viidatava sätte juures, millised õigusaktid sellele sättele viitavad (nn tagasiviited). Ühe klikiga on võimalik liikuda viidatud kehtiva õigusakti sätte juurde ning samas on ka võimalik kohe viidatavat sätet lugeda (hiirega viitele liikudes).

NÄITEKS:


20 analoogset näidet:
TTKS § 56 lg 1 p 11 -> RiKS § 5 (kehtetu)
TTTS § 6 lg 5 p 2 -> RPKS § 9 (kehtetu)
SHS § 59 lg 1 p 6 -> RPKS § 9 (kehtetu)
KVTRS § 39¹⁰ lg 2 -> KVTS § 31 (kehtetu)
TTKS § 52 lg 1 p 2 -> RiKS § 5 (kehtetu)
ELTS § 111² -> VeeS § 219 (kehtetu)
HKTS § 13 lg 1¹ p 8 -> TTTS § 16 (kehtetu)
SMS § 3 p 5 -> TLS § 135 (kehtetu)
EhSRS § 11¹ lg 2 -> PlanS § 70 (kehtetu)
EVKS § 88 lg 7¹ -> ÄS § 50 (kehtetu)
ÜTS § 35 -> PGS § 54 (kehtetu)
MKS § 168⁶ -> RaKS § 17 (kehtetu)
AdvS § 81 lg 2 -> MTÜS § 53 (kehtetu)
TKS § 19 lg 7 -> MTÜS § 78 (kehtetu)
KOLS § 11¹ -> MTÜS § 78 (kehtetu)
SAS § 85² -> MTÜS § 82 (kehtetu)
FIS § 46¹ lg 4 -> VPTS § 228 (kehtetu)
FIS § 46¹ lg 6 -> VPTS § 228 (kehtetu)
KeHJS § 36 lg 2 p 9 -> PlanS § 35 (kehtetu)
KeHJS § 36 lg 2 p 9 -> PlanS § 103 (kehtetu)

Eelmine
Ülevaade 01.09.2023 jõustuvatest seadustest
Järgmine
Riigihanke blogi postitused xLaw rakenduses