Kohtunike täiskogul arutati tehisintellekti kasutamise võimalusi

 

08.06.2023 toimus Narvas Kohtunike täiskogu. Kohtunike täiskogu on Eesti kohtunikkonna aasta suurüritus, kus arutatakse päevakajaliste probleemide üle õigussüsteemis, tunnustatakse parimaid ja staažikamaid kolleege ning valitakse kohtunike omavalitsusorganid. Sellel aastal oli  ürituse peateema kohtunikuameti tulevik – keda oodatakse kohtunikuks ning milliseid tagatisi ja arenguvõimalusi peaks pakkuma, et täita suur hulk lähiaastail vabanevaid kohtunikukohti ja tagada kvaliteetne õigusemõistmine.

Vt veel:  08.06.2023. Kohus.ee Villu Kõve: kohtute tööjõupuudust aitaks leevendada tehisintellekt; 08.06.2023. Riigikohus. Villu Kõve: kohtute tööjõupuudust aitaks leevendada tehisintellekt


ExtendLaw OÜ asutaja ja tegevjuht ning õigustehnoloogilise rakenduse xLaw looja Evert Nõlv osales Kohtunike täiskogul paneelarutelus „Mida kohtunikule pakume, mh kohtute ja kohtunike töökorraldus lähemas ja kaugemas perspektiivis?“. Arutati, kuidas  standardiseerimine, automatiseerimine ja tehisintellekti kasutamine saaks kohtuniku tööd lihtsustada.  

Õigustehnoloogia rakendus xLaw on kasutusel kõikides Eesti kohtutes alates 2018.aastast.

Eelmine
xLaw Läti juristidele
Järgmine
Seaduste seletuskirjad xLaw rakenduses