Käibemaksu muudatus alates 01.01.2024

  01.01.2024 muutub Eesti Vabariigis käibemaksumäär seniselt 20%-lt 22%-le ( KMS  § 15 lg 1). Käibemaksumäära tõus  laieneb  ka  xLaw litsentsitasule. 

Teatame, et   alates 01.01.2024 esitatavatele litsentsitasu arvetele lisandub käibemaks 22 %. 
 


Eelmine
xLaw uus funktsioon- Euroopa Liidu Kohtu lahendite lingid
Järgmine
xLaw funktsioon - paragrahvipõhine redaktsioonivõrdlus