Seoses 12.03.2020 väljakuulutatud eriolukorraga  kajastame olulisi õigusküsimusi, advokaatide seisukohti, riigiasutuste kommentaare jms

 

 

ADVOKAATIDE SEISUKOHAD SEOSES ERIOLUKORRAGA:

 

ÜLDINE (lepinguõigus, vääramatu jõud) 

13.03.2020. Eesti Päevaleht. Advokaat Maivi Ots selgitab: kas koroonapandeemia ajal võib oma kohustused täitmata jätta?  

13.03.2020. RMP. (Triniti)Vääramatu jõud COVID-19 mõttes – olemasolevad lepingud ja hetkel sõlmitavad lepingud

13.03.2020. TGS Baltic. Koroonaviiruse mõju töö- ja ärisuhetes: vääramatu jõud ja muud olulist

14.03.2020. Ärileht. Advokaadibüroo kolm soovitust lepingute täitmiseks COVID-19 valguses: eriolukorra kehtestamine ei tähenda automaatselt, et võib kohustused täitmata jätta

17.03.2020. Sorainen. Koroonaviirus kui force majeure 

17.03.2020. Postimees. Advokaat: kindlustuslepingud kehtivad ka eriolukorra ajal

17.03.2020. Nordx Legal. COVID-19 viirusepuhang ja erikord- juhis ettevõtjatele 

17.03.2020 Ellex Raidla. COVID-19 ja vääramatu jõud

18.03.2020. Äripäev. Advokaadid: koroonaviiruse tõttu ei saa kinnisvara ostust taganeda

18.03.2020. Äripäev.  Eriolukord: ettevõtjal tasub heita pilk lepingutesse

19.03.2020. Derling Primus. Eriolukorra teavet ettevõtjatele 

19.03.2020. SORAINEN. Viirus COVID-19 ja eriolukord riigis tekitab ettevõtjate ja tööandjate hulgas palju küsimusi.  (WEBINAR-   küsimused ja vastused)

19.03.2020. Triniti. Kuidas teha nii, et koroonaviirus päevakorrast välja jääks?

19.03.2020. Sorainen. Oluline teave ettevõtetele seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga

20.03.2020. Triniti. Kui leping on muutunud ebaõiglaselt koormavaks

22.03.2020 Ärileht. Asjatundja soovitused: kuidas eriolukorras müüa või osta kinnisvara ja teha muid notariaalseid tehinguid?  

23.03.2020. Postimees. Kas kriisiaja reklaamis on kõik lubatud?

23.03.2020. COBALT. Koroonaviiruse ja eriolukorra mõju lepingutele- kas täita oma kohustusi või mitte?

23.03.2020. SORAINEN. Vääramatu jõud: võluvits, mis vabastab lepinguliste kohustuste täitmisest?

23.03.2020. Rahageenius (Hedman Partners). Kas üleilmne pandeemia on vääramatu jõud?

24.03.2020. Äripäev. Norman Aas: hüvitist tuleb jagada õiglaselt 

24.03.2020. Triniti, Koroona tõi ettevõtja lauale 7 põletavat probleemi

25.03.2020. Äripäev. Advokaadid: vääramatu jõu klauslit ei tohi kasutada kergekäeliselt

25.03.2020 . Triniti. Trahv pesemata käte eest?

26.03.2020. Ärileht. Advokaat selgitab: peaministri korraldustesse peab suhtuma väga tõsiselt. Kui suur karistus võib ees oodata?

26.03.2020 Tööstusuudised.ee. Häired tarneahelas: kuidas juhtida lepingulisi riske pärast viiruse üleelamist? 

26.03.2020. SORAINEN. COVID-19 äririskide juhtimine (vol2). WEBINAR (küsimused ja vastused)  (tööõiguse meetmed, abimeetmed ettevõtjatele, üürilepingud ja ehitus; rahavood, kulude kontroll ja investeeringute suunamine)

26.03.2020. Triniti. Kas riik peab eriolukorras ettevõtjale tekitatud kahju hüvitama? 

27.03.2020 Triniti.  Korteriomanike üldkoosolek vs koroonakarantiin

27.03.2020. Põllumajandus.ee. (Triniti)  Õiguslikud soovitused põllumehele eriolukorras

29.03.2020. LEXTAL. Kas ärikatkemise kindlustus aitab COVID-19 koroonaviiruse puhul?

29.03.2020. Postimees. Advokaat: kuidas raskel ajal võlgasid ennetada?

30.03.2020. Äripäev. Paul Künnap: paluks täpsust vabaduste piiramisel

31.03.2020. Ärileht. Advokaat: kaks olulist seadusemuudatust vältimaks usaldamatust ärikeskkonnas

01.04.2020.  Triniti. Inimõigused pausil

01.04.2020. TARK. COVID-19: Kas ma saan KredEXilt käendust? Aga otselaenu?

04.04.2020. Ärileht. (TGS Baltic) KOGU INFO SIIT | Mismoodi on eriolukord muutnud ettevõtjate ja töötajate õigusi, mida tuleb maksude, haiguslehe ja koondamiste osas silmas pidada?

05.04.2020. Ärileht. Ekspert: kas Eesti on tegutsenud kriisis liiga aeglaselt? Millised seadusemuudatused on ohtlikud?

05.04.2020. Ärileht. Kinnisvarasektor hingab kergendatult. Notarid said olulise lisatööriista 

08.04.2020. Triniti. Saksamaa päästis ajutiselt laenuvõtjad. Eestis eelnõu ettevalmistamisel

09.04.2020. TRINITI COVID-19 eriolukorra veebiseminar 15. aprillil kell 10:00

09.04.2020 . Triniti. Kohtuvaidluste pidamine eriolukorras 

09.04.2020. Õhtuleht.  Advokaadid: pakutud eelnõu kavand hävitab majandust ja ilmselt tulevikus ka inimelusid! (VÕS muutmise eelnõust)


09.04.2020. Postimees. Vaja on koroonaõigust

13.04.2020. Lõunaeestlane.ee. Advokaat selgitab: Kas lepingulised kohustused tohib eriolukorras täitmata  

15.04.2020. Pere ja Kodu ( LEXTAL). Advokaat: isade ja tugiisikute sünnitusel osalemise keeld on põhjendatud

jätta?

15.05.2020. ERR. Ülle Madise: amet ja hirm

15.05.2020. Äripäev. Andi Tubin: hakkame nüüd lõpetama!


ÜÜRILEPING

19.03.2020. TARK Legal. COVID-19: mis saab üürilepingutest 

19.03.2020. Ärileht. Advokaat selgitab: viibimiskeelud ja liikumispiirangud võivad anda aluse üüri alandamiseks

19.03.2020. Äripäev. Tingimused, mis lubavad üürnikul keelduda üüri maksmisest

20.03.2020. Äripäev. Tanel Tark: mis saab üürilepingutest?  

20.03.2020 . Triniti. Parim lahendus ajutistele raskustele üürisuhetes on koostöö ja kokkulepe
TÖÖÕIGUS

14.03.2020. Äripäev.  Töö lõppes ootamatult – mida teha töötajatega?

15.03.2020,  Ärileht. Advokaadid selgitavad: mida arvestada, kui kriisi tõttu tuleb hakata töötajate palka vähendama 

15.03.2020.  Cobalt. Kas tööandjal on õigus küsida töötajalt terviseandmeid COVID-19 nakatumise kohta.

16.03.2020. Postimees. (Triniti). Kuidas mõjutab eriolukord töösuhteid?

18.03.2020. Raha.geenius.ee (Hedman Partners). Koroonaviirus ja palgapäev: millal võib töötaja töötasu vähendada? 

18.03.2020. Ärileht. (KPMG Law) SELGUS MAJJA | Kõige põletavamad küsimused seoses eriolukorra ja töölepingutega

19.03.2020. Postimees. Advokaat andmekaitsest viirusepuhangu ajal: kas tööandja tohib nõuda infot töötaja tervise kohta?

20.03.2020 .Triniti.  Koroonaviiruses töötajad ja andmekaitse: 5 praktilist soovitust tööandjale

23.03.2020. RUP. Kas kriisiolukorras saab töötaja puhkusele saata?

23.03.2020 TRINITI. 5 soovitust tööandjale kaugtöö korraldamiseks

25.03.2020. Ärileht. Advokaat selgitab: koondamise ABC- mis reegleid tuleb järgida ja kuidas erineb kollektiivne koondamine tavalisest

25.03.2020. Triniti. Mida peab koroonaviiruse mõjusid kannatav tööandja praegu tegema, et saada Töötukassalt töötasu hüvitist?

30.03.2020. Äripäev. Töösuhete ABC kriisi ajal

30.03.2020, Eesti Päevaleht (Triniti). Karmen Turk ja Maarja Pild: küsimus pole vaid sõnavabaduses. Ka su telefon annab Suurele Vennale liigse võimu

31.03.2020. Ärileht. Kaugtööd saab teha vaid tööandja ja töötaja kokkuleppel. Mida peaks veel kodukontori töö reguleerimisest teadma?

01.04.2020. Sekretär.ee. Millal võib töötaja töötasu vähendada?

06.04.2020. Rahageenius. Advokaat selgitab: Mida peaksid teadma koroonaviiruse ajal koondamise kohta?

07.04.2020. Postimees. Advokaat selgitab: mida peab tööandja eriolukorras hüvitise taotlemisel meeles pidama?

07.04.2020 . Triniti. Taotluste töötasu hüvitise saamiseks esitamine on alanud, selgunud on uusi olulisi detaile

17.04.2020. Äripäev. (Derling Primus). Advokaat: mille poolest erineb kollektiivne koondamine üksiku töötaja koondamisest? 

24.04.2020. Äripäev. (Derling Primus) Analüüs: mis võib takistada töötasu hüvitise määramist

25.04.2020. Ärileht. (TGS Baltic) Asjatundja soovitused: kuidas jagada kodukontori kulusid tööandja ja töötaja vahel?   


ÜHINGUÕIGUS 

17.03.2020. Ärileht. Advokaadid: valitsus on siiani tegelenud ainult keeldude kehtestamisega, ettevõtluse saatuse osas pole endiselt mingit selgust 

16.03.2020. Cobalt. Koroonaviiruse COVID-19 pandeemia mõju M&A tehingutele.

20.03.2020. Äripäev. Maris Vutt: digitaalne koosolek tähendab juhtidele erinevaid riske 

24.03.2020. Postimees. Ühingu juhtimine eriolukorra ajal: kas üldkoosoleku saab läbi viia digitaalsel teel?

25.03. Ärileht (SORAINEN). Advokaadid segitavad: kas majandusaasta aruanded jäävad eriolukorra tõttu kinnitamata? 

26.03.2020. Ärileht. Advokaat hoiatab: mis on juhatuse liikme riskid kriisiaja julgete otsuste valguses?

27.03.2020. NJORD. Kuidas sõlmida osaühingu osa müügilepingut eriolukorras?

30.03.2020. Äripäev. Advokaadid toovad eeskujuks Läti virtuaalsed üldkoosolekud

30.03.2020. Eesti Advokatuuri pressiteade.  Riigil tuleks kiirelt seadustada üldkoosolekute elektrooniline pidamine ja pikendada 2019. aasta majandusaasta aruannete esitamise tähtaega.

02.04.2020. Triniti.  Miks ja kuidas otsustada aktsiaseltsi põhikirja muutmine (TRINITI äriõiguse nõuanne)


09.04.2020. ERR. Õigusteadlased: digitaalse koosoleku võrdsustamisest füüsilise koosolekuga


MAKSEJÕUETUSMENETLUS

14.03.2020. Äripäev. Annika Jaanson: mõtle saneerimisele pigem varem kui hiljem 

25.03.2020. RUP. Saneerimine kui väljapääs koroonakriisist

29.03.2020. Ärileht. Advokaat selgitab: kuidas näeb ettevõtte jaoks välja must stsenaarium – saneerimine ja pankrot?

31.03.2020. Põllumajandus.ee. Advokaat annab nõu: Mida teha, kui ettevõtet kimbutavad makseraksused?

01.04.2020. Mari Karja ja Polina Tšernjak: pankrotiavalduse esitamise kohustuse külmutamisest 

05.04.2020. Ärileht. Kahe märgilise saneerimise nõustaja räägib, miks Eestis see meetod seni tihti töötanud ei ole. Mida tooks aga ühiskonnale kaasa T1 keskuse pankrot?

08.04.2020. Triniti. Saneerimise uus tulemine

20.04.2020. TRINITI. Vihmavari tormi ajal ehk pankrotiseaduse muudatused

26.04.2020. Ärileht. Advokaadid: huvitav võimalus, mida raskustes ettevõtte puhul üllatavalt harva kasutatakse


KONKURENTSIÕIGUS  (riigiabi) 

20.03.2020. Äripäev. Komisjon andis vabamad käed kriisis riigiabi andmiseks

23.03.2020. TRINITI. Koroonaviirus ja riigiabi – Euroopa Komisjon võttis vastu riigiabi meetmete ajutise raamistiku

19.03.2020. ERR. Evelin Pärn-Lee ja ja Kati Jakobson-Lott: riigiabi seaduslikkusest 

26.03.2020 . Finantsuudised. „Whatever it takes”, osa 2: kas Euroopa Liidu riigiabi reeglid võivad saada koroonaviiruse üheks ohvriks

30.03.2020. TRINITI. Kriisiaja konkurentsiõigus on märksa liberaalsem kui tavaliselt (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

09.04.2020. Kaubandus.ee. Kriisi ajal näitab konkurentsiõigus kaubandusele leebemat palet.

20.04.2020. TRINITI. Kriisiga seotud riigiabi võimalused on veelgi laienenud (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)MAKSUÕIGUS

16.03.2020. Cobalt. Vandeadvokaat Tõnu Kolts: maksukohustuse ajatamine keerulistel aegadel
 
18.03.2020. Äripäev. Advokaadid: mida saad maksudega teha, et kriis üle elada?

RIIGIHANGE

19.03.2020. ERR. Erki Fels ja Priit Lätt: eriolukord riigihangetes

24.03.2020. COBALT. Eriolukorra mõjudest  riigihangetele.

25.03.2020. Äripäev. Kadri Härginen: kui vääramatu jõud sekkub riigihankesse

26.03.2020. Ärileht. Advokaadid soovitavad: kuidas saada vajalikke maske ja kindaid olukorras, kus rahvusvaheline meditsiinitarvikute hanketurg on paanikasMitmed advokaadibürood on loonud ka spetsiaalsed COVID-19 töörühmad:

COBALT:-  http://www.cobalt.legal/ee/uudised%20ja%20tehtud%20t%C3%B6%C3%B6d/covid-19-tooruhm/

SORAINEN: https://www.sorainen.com/et/service/covid-19-aririskide-juhtimine/

Magnusson: https://www.magnussonlaw.com/service-areas/covid-19-response-team/

PwC Eesti - https://www.pwc.com/ee/et/covid-19.html

Eversheds Sutherland Ots & Co (Eesti) https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/estonia/-ee/overview/news/shownews.page?News=en/estonia/ee/koroona-covid-19   (Global)- https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/publications/coronavirus.page 

Ellex Raidla-  https://www.ellex.ee/ee/covid-19/47618
AUDIITORBÜROODE SEISUKOHAD SEOSES ERIOLUKORRAGA: 

20.03.2020. Grant Thornton. Kas ja kuidas kajastada koroonaviiruse mõju 2019. aasta raamatupidamise aastaaruannetes?


ERIOLUKORD EESTIS

Eriolukord- õigusaktid. Riigi Teataja


05.04.2020. Eesti Päevaleht. Põhjalik ülevaade: kõik seadused, mida valitsus eriolukorras kiiresti muuta tahab


04.04.2020. Ärileht. PUUST ja PUNASEKS | Töötukassa ametnikud selgitavad, kellele ja kuidas töötasu hüvitamist taotleda
Vabariigi Valitsus.  Eriolukord Eestis.

Justiitsministeerium. Eriolukorra õigusaktid ja tõlked on kättesaadavad Riigi Teatajas

Justiitsministeerium. Lepinguõiguslikud reeglid ja vääramatu jõud

02.04.2020. Justiitsministeerium. Kriisi tõttu makseraskustesse sattunud ettevõtjad saavad lisaaega

03.04.2020 Justiitsministeerium. Notariaalse kaugtõestamise võimalused laienevad oluliselt 

Terviseamet. Koroonaviiruse haigus COVID-19

Maaeluministeerium. Eriolukord Eestis (Covid-19) - korduma kippuvad küsimused (toidu varumine)

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (ühistranspordiga seoses) Korduma Kippuvad Küsimused koroonaviirusega seoses 

Haridus- ja Teadusministeerium. Koroonaviiruse leviku tõkestamine: info haridusasutustele, lapsevanematele, õpilastele 

Rahandusministeerium. Koroonaviiruse korduma kippuvad küsimused.

24.03.2020.Rahandusministeerium. Juhised riigihangete kohta seoses eriolukorraga ja selle tagajärgedega

07.04.2020. Rahandusministeerium. Hankelepingute muutmine ja vääramatu jõud.

18.03.2020. Maksu- ja Tolliamet.  Eriolukorras peatatakse maksuvõlgade intressi arvestamine

23.03.2020. Maksu- ja Tolliameti info seoses eriolukorraga

Tööinspektsioon. Tööinspektsiooni soovitused tööandjale ja töötajale

Tööelu. Korduma Kippuvad Küsimused COVID-19 kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. TTJA seisukoht reisija õiguste ja koroonaviiruse leviku osas

Andmekaitse Inspektsioon. Kas töötajat saab kohustada rääkima kõike oma tervislikust seisundist?

Andmekaitse Inspektsioon. Töötajate isikuandmete töötlemisest koroonaviiruse kontekstis

KOV  - Kohalike omavalitsuste töökorraldus eriolukorras.
 


xLaw kasutaja leiab kommentaare ja artiklite viiteid ka xLaw rakendusest vastava seadusesätte juurest, (sektsioonist „xLaw viited ja kommentaarid“ ) ja märksõnastikust (olulised märksõnad: „Eriolukord“, „Vääramatu jõud“, „Advokaadi selgitus“ jms)