20192019 jaanuaris jõustunud seadused- vaata siit 


2019 veebruaris jõustunud seadused - vaata siit 

2019 märtsis jõustunud seadused- vaata siit

2019 aprill- juuni jõustunud seadused- vaata siit 
  


JUULI 01.07.2019 jõustub

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

RT I, 20.06.2019, 2


xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõte lisatud.  01.07.2019 jõustub

Kaitseliidu seaduse muutmise seadus

 RT I, 19.03.2019, 10

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.
01.07.2019 jõustub

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

 RT I, 19.03.2019, 3

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.


01.07.2019 jõustub

Raamatupidamise seaduse muutmise seadus

RT I, 15.03.2019, 3

RT seadusuudis

Sätestatakse masintöödeldavate arvetega ehk e-arvetega arveldamise kohustus avaliku sektoriga arveldamisel.

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõte lisatud.


01.07.2019 jõustub  

Tulumaksuseaduse § 11  muutmise seadus

RT I, 20.02.2019

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.01.07.2019 jõustub

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus

RT I, 06.12.2018, 1

Kahju õigusvastasest tekitamisest tulenevate nõuete ja kriminaalmenetluse raames esitatud tsiviilhagi alusel väljamõistetud nõuete aegumistähtaeg pikeneb kümnelt aastalt 20-le.

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted lisatud (täiendati TsÜS §  157 lg 1.1.  ja VÕSRS § 9 lg 5) 

12.07.2019, osaliselt 22 .07.2019 jõustub

 Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

RT I, 02.07.2019, 1

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõte § -de juurde  lisatud.  AUGUST 01.08.2019 jõustub

Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus

RT I, 22.12.2018, 2

RTseadusuudis

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtted lisatud §-de juurde01.08.2019 jõustub

Vangistusseaduse muutmise seadus

RT I, 27.02.2019, 12

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 
SEPTEMBER 

 

01.09.2019 jõustub

Tallinna Ülikooli seadus

RT I, 14.03.2019, 4

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on  § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.


01.09.2019 jõustub

Eesti Maaülikooli seadus 

RT I, 14.03.2019, 3

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.01.09.2019 jõustub

Kõrgharidusseadus

RT I, 19.03.2019, 12

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

01.09.2019 jõustub

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus

RT I, 14.03.2019, 2 

RTseadusuudis

xLaw rakendusse on § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.


01.09.2019 jõustub

Eesti Kunstiakadeemia seadus

RT I, 14.03.2019, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.01.09.2019 jõustub

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

RT I, 01.03.2019, 2

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.


01.09.2019 jõustub osaliselt 

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust.01.07.2020) 

RT I, 28.12.2017, 7

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 

OKTOOBER 01.10.2019 jõustub UUS 
Veeseadus

RT I, 22.02.2019, 1