ExtendLaw õigusuudised:

 

2018.a jõustunud seadused:  

2017.a jõustunud seadused, mis jõustusid osaliselt 01.01.2018. Vaata siit  

01.01.2018 jõustunud seadused. Vaata siit    

jaanuar-märts 2018  jõustunud seadused. Vaata siit
aprill- juuli 2018 jõustunud seadused. Vaata siit
augustis- detsember 2018 jõustunud seadused. Vaata  siit

 20192019 jaanuaris jõustunud seadused- vaata siit 


2019 veebruaris jõustunud seadused - vaata siit 

2019 märtsis jõustunud seadused- vaata siit

2019 aprill- juuni jõustunud seadused- vaata siit 

2019 juuli - august jõustunud seadused - vaata siit
   


SEPTEMBER 

 

01.09.2019 jõustub

Tallinna Ülikooli seadus

RT I, 14.03.2019, 4

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on  § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.


01.09.2019 jõustub

Eesti Maaülikooli seadus 

RT I, 14.03.2019, 3

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.01.09.2019 jõustub

Kõrgharidusseadus

RT I, 19.03.2019, 12

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

01.09.2019 jõustub

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadus

RT I, 14.03.2019, 2 

RTseadusuudis

xLaw rakendusse on § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.


01.09.2019 jõustub

Eesti Kunstiakadeemia seadus

RT I, 14.03.2019, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.01.09.2019 jõustub

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

RT I, 01.03.2019, 2

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.


01.09.2019 jõustub osaliselt 

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust.01.07.2020) 

RT I, 28.12.2017, 7

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 OKTOOBER 01.10.2019 jõustub UUS 
Veeseadus

RT I, 22.02.2019, 1

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.  

NOVEMBER 
15.11.2019, osaliselt 01.01.2021 jõustub

Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus

RT I, 05.11.2019, 2

RT seadusuudis

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.


15.11.2019 jõustub

Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus

RT I, 06.11.2019, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.


22.11.2019 jõustub

Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seadus

RT I, 12.11.2019, 4

RT seadusuudis

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.


30.11.2019  (osaliselt 21.12.2019) jõustub

Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seadus

RT I, 29.11.2019, 1

RT seadusuudis

MSOS muudatused jõustuvad 21.12.2019

RdtS muudatused jõustuvad 30.11.2019

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud. DETSEMBER 


14.12.2019 (osaliselt 10.09.2020) jõustub  

Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 04.12.2019, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.14.12.2019, osaliselt 01.01.2020 ja 01.04.2020 jõustub

Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadus

RT I, 04.12.2019, 2

RT seadusuudis

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.


15.12.2019 jõustub

2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus

 RT I, 14.12.2019, 1


28.12.2019 jõustub

Konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 18.12.2019, 3

RT seadusuudis

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.30.12.2019 jõustub

Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine)

RT I, 20.12.2019, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.