201901.01.2019 jõustub

Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus

RT I, 24.10.2018, 1

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted HasMMS ja KultKS  §-de juurde sisestatud

  


01.01.2019 jõustub

Kodakondsuse seaduse täiendamise seadus

RT I, 21.09.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  KodS § -de juurde sisestatud.01.01.2019 jõustub

Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 31.05.2018, 1

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste ( VTMS, LKindlS, LS, TMS, TuOS, TubS, ÜTS) § -de juurde sisestatud.01.01.2019 jõustub

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine)

RT I, 30.01.2018, 1

 

Seadusega nähakse ette selged koefitsiendid talumistasu arvestamiseks ja enim koormatud maaomanikele senisest suurema talumistasu maksmine.

Seletuskirja väljavõtted on sisestatud xLaw rakendusse muudetud seaduste (AÕSRS, MHS, AÕS,  KASVS, TsÜS, TuMS ) § -de juurde.

RT seadusuudis
01.01.2019 jõustub

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seadus.  
RT I, 02.02.2018, 9


Seadus sätestab täiendavad reeglid kohaliku omavalitsuse üksuse majandusaasta aruande täitmisel, mida kohaldatakse aruandeperioodide suhtes, mis algavad 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

Seletuskirja väljavõte on sisestatud xLaw rakendusse KOFS muudetud §-de juurde.

RTseadusuudis     01.01.2019 jõustub UUS


Mõõteseadus.

RT  I, 25.05.2018 ,1


01.01.2019 jõustub UUS

Maaparandusseadus

RT I, 31.05.2018, 3
01.01.2019 jõustub UUS

Rahvastikuregistri seadus

RT I, 17.11.2017, 1


RTseadusuudis

 

01.02.2019  (osaliselt 01.08.2018, 01.11.2018 ) jõustub

Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 03.04.2018, 2

Vaata xLaw rakenduses seaduse eelnõu seletuskirja väljavõtteid muudetud seaduste (VKS, ATKEAS, MKS ) -de juures.

RT seadusuudis


 

01.01.2019  (osaliselt 22.06.2018) jõustub

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus

RT I, 12.06.2018, 3

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.
 

01.01.2019 (osaliselt 01.07.2018)  jõustub

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus

RT I, 27.06.2018, 2

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.
 

01.01.2019 jõustub

Õiguskantsleri seaduse täiendamise seadus

RT I, 03.07.2018, 14


RT seadusuudis

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 

01.01.2019 jõustub

Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 06.07.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted KVTS, JahiS, KPS, LS, MSOS, RelvS § -de juurde  lisatud01.09.2019 jõustub osaliselt 

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõust.01.07.2020) 

RT I, 28.12.2017, 7

xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.

 
2020


01.01.2020  (osaliselt 16.07.2018 , 01.01.2019)  jõustub

Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 06.07.2018, 3


RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted KVTS, KVTRS, PPVS, ProkS, VAPS  § -de juurde  lisatud.


 

01.07.2020  (osaliselt 01.03.2018 ja 01.09.2019 ) jõustub 

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 28.12.2017, 7
xLaw rakendusse § -põhised seletuskirja väljavõtted lisatud.2021

01.01.2021 jõustub

Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 09.07.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud.


 

202201.04.2022  (osaliselt 05.11.2018, 01.09.2019 ja 01.07.2020) jõustub

Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

RT I, 26.10.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on  seletuskirja väljavõtted muudetud § -de juurde lisatud.