Vaata  alates 2018. septembrist jõustuvaid seaduseid  siit 


01.01.2018 jõustunud seadused. Vaata siit 

jaanuar-märts 2018   jõustunud seadused. Vaata siit 
aprill- juuli 2018 jõustunud seadused. Vaata siit AUGUST01.08.2018 jõustub  

Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus

RT I, 29.06.2018, 5

RT

seadusuudis


xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted  sisestatud §-de juurde.


SEPTEMBER


01.09.2018

jõustuvad Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS)   §-d 76–80, mille kohaselt tuleb esitada andmed

tegelike kasusaajate kohta.

Vaata: 

Rahandusministeerium. Tegelike kasusaajate andmete esitamise juhis

21.08.2018. Ärileht.ee.  Advokaat paneb südamele: tegeliku kasusaaja andmete äriregistrile esitamise kohustus on kõigil ukse taga

16.08.2018 Raamatupidamisuudised (rup.ee)  Kõiki ettevõtjaid ootab 1. septembrist uus kohustus

09.09.2018  Äripäev Millal on ettevõtjal õigus oma vara varjata?01.09.2018 jõustub  

(osaliselt 01.07.2018)

Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

RT I, 22.06.2018, 4

xLaw rakendusse on HKS ja RaKS § -de juurde seletukirja väljavõtted sisestatud


OKTOOBER 

  

30.10.2018 ( osaliselt 01.01.2019) jõustub

Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

RT I, 23.10.2018, 1

RT seadusuudis

xLaw rakendusse on seletuskirja väljavõtted lisatud  TuMS, JäätS, SHS muudetud §-de juurde.