legal.ee

Veebirakendus legal.ee võimaldab  otsida I ja II astme kohtulahendeid.

Riigi Teataja avaldab oma lehel I ja II aste kohtulahendeid vaid pdf. formaadis, mis teeb nende otsimise ning vajaliku lahendi kiire leidmise ebamugavaks. 

Legal.ee veebilehelt on võimalik otsingusõna kasutades leida asjassepuutuvaid kohtulahendeid, kus otsitav sõna esineb. Parema arusaadavuse huvides on toodud ka sõnaga seotud laused sõna ees- ja tagapool, mis annab parema arusaamise otsitava vajadusest.

 

Legal.ee rakenduse kaudu on võimalik ka tasu eest tellida uusi jõustunud kohtulahendite teavitusi e-mailile.

Näiteks on käesoleval ajal võimalik tellida jõustunud I ja II kohtulahendite teateid maksuõiguse,  riigihanke, keskkonnaõiguse, kindlustusõiguse, äriõiguse ja panganduse valdkondade kohta.

 

Küsimuste korral ja teavituste tellimiseks palun pöörduge: evert@extendlaw.com